HTML

A Transparency International Magyarország blogja

Az a célunk, hogy Magyarországon csökkenjen a korrupció mértéke, a közhatalmi döntéshozatal és a közpénzek elköltése átlátható és számonkérhető legyen, a közérdekű adatok pedig könnyen hozzáférhetőek. Ezért küzdünk. Bátran. A korrupció ellen.

Támogassa a korrupció elleni küzdelmünket!

fb_1szazalek_2015.jpg

Impresszum

Kiadó: Transparency International Magyarország Alapítvány
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.
Kiadásért felelős személy: Szabó Dániel

Jogállam-e még Magyarország?

Ma jelenik meg az Európai Bizottság első jelentése arról, hogy milyen az EU-s tagállamokban a jogállamiság helyzete. Magyarországot Európa-szerte lassan egy évtizede bírálják a jogállam szisztematikus leépítése miatt, és bár a címben megfogalmazott kérdésre nincs egyöntetű válasz, nehezen tagadható, hogy a helyzet folyamatosan romlik.

A friss bizottsági dokumentumnak most két okból lehet különös jelentősége:

 • Az Európai Parlamentnek még 2020-ban döntenie kellene, hogy jóváhagyja-e az Unió 2021–2027-es költségvetését. Az EP azonban elégedetlen a kormányok júliusi alkujával, mely a tagállamok költségvetési támogatásának felhasználását valójában csak a szavak szintjén kötné a jogállami kritériumok teljesüléséhez.
 • Angela Merkel kancellár a magyar kormány szerint még a német EU-elnökség alatt, vagyis az idén lezáratná a Magyarország ellen két éve indított, az EU-s alapértékek megszegését vizsgáló (7. cikk szerinti) uniós eljárást.

Az Európai Bizottság elsősorban az igazságszolgáltatás függetlenségét, a korrupció elleni keretrendszert, a médiapluralizmust, és a fékek és ellensúlyok rendszerét vizsgálta. A jogállamiság magyarországi helyzetéről a hazai civil szervezetek is kifejthették az álláspontjukat.

Az alábbiakban az Amnesty International Magyarország, a K-Monitor, a Magyar Helsinki Bizottság, a Mérték Médiaelemző Műhely, a Political Capital, a Romaversitas Alapítvány, a Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency International Magyarország beadványát mutatjuk be egy válogatás keretében. A Magyar Helsinki Bizottság augusztusban kiegészítést fűzött a beadványhoz, ennek pár pontja az írás legvégén található.

Az igazságszolgáltatás függetlensége

Ahhoz, hogy a szabályokat az állam és a szervei is betartsák, a polgárok pedig bízhassanak benne, hogy a jogvitákban akár az állammal szemben is igazságot szolgáltatnak nekik, független és szabad bíróságokra, bírókra van szükség. Enélkül jogállamról nem lehet beszélni.

A bírói függetlenség korlátozása a legegyszerűbben a bírósági vezetőkön keresztül valósítható meg. A bírósági vezetők a fegyelmi eljárásokkal, az értékelési és jutalmazási rendszerrel, a szakmai előmenetel befolyásolásával nyomás alá helyezhetik a beosztott bírókat. Az ítélkezés befolyásolásának további fontos eszköze lehet a bírósági vezetők kezében az ügyelosztás.

Az ügyelosztási rend a bírói függetlenség egyik fontos záloga. Amikor az egyes ügyek beérkeznek egy bíróságra, azokat különböző automatizmusok szerint szignálják ki a bírókra, hogy ne sérüljön az ügyfelek tisztességes eljáráshoz való joga. Csakhogy Magyarországon gyakran maga a bíró sem tudja, hogy egy konkrét ügyet a várakozással szemben miért ő (vagy épp nem ő) kapott. Az ügyelosztás kusza szabályozása lehetővé teszi, hogy a bírósági vezetők belepiszkáljanak a rendszerbe, és egy adott ügyet például olyan bíróra szignáljanak, akiről előre feltételezhető az elöljárójához való lojalitás, vagy valamilyen ítélkezési preferencia. Minél több nagy politikai jelentőségű ügyet tárgyal rendszeresen egy bíróság, az Amnesty International Magyarország kutatási tapasztalatai szerint annál valószínűbb, hogy fentről belenyúlhatnak az ügyelosztási rendszerbe.

Az ügyelosztási rend nemcsak egy konkrét ügy elbírálására hat ki, hanem a bírák közötti munkateher megoszlását is szabályozza. A bírósági vezetők ilyen módon az ügyelosztási renden keresztül úgy is nyomást gyakorolhatnak egyes bírákra, hogy aránytalan ügyterhet rónak rájuk.

Mindezek miatt kulcsfontosságú kérdés, hogy kik a bírósági vezetők. Felismerve, hogy a bírói függetlenség korlátozása a legegyszerűbb módon a vezetőkön keresztül valósítható meg, a kormány több lépést is tett annak érdekében, hogy a bírósági vezetői székekbe a kormány bizalmát élvező személyek kerüljenek.

A bírósági vezetői kar cseréjére nagyrészt a 62 évnél idősebb bírák 2012-es kényszernyugdíjazása adott lehetőséget. Az Európai Unió Bírósága által utóbb jogsértőnek talált kényszernyugdíjazás kapcsán összesen 229 bírót küldtek nyugdíjba, köztük 92 idősebb, tapasztaltabb bírósági vezetőt, és ezen belül 37 igazgatási vezetőt. Egy 2013-as törvény szerint azonban utóbbiak csak akkor kaphatták vissza korábbi vezetői pozíciójukat, ha azt időközben még nem töltötték be. Így végül csak négy kényszernyugdíjazott igazgatási vezetőt helyeztek vissza korábbi magas pozíciójába.

Az új bírósági vezetők kinevezésével kapcsolatos rendszerszintű problémára utal, hogy az Amnesty International 2020-as kutatása szerint a bírói álláspályázatokon nem feltétlenül a legjobb jelölt nyer. A bírósági igazgatás csúcsszerve, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke – akit az Országgyűlés választ kétharmados többséggel – emellett külső kontroll nélkül, bármikor eredménytelenné nyilváníthat egy bírói vezetői pályázatot. A gyakorlatban az OBH előző elnöke, Handó Tünde abban az esetben is élt az eredménytelenné nyilvánítás lehetőségével, amikor nem akarta kinevezni a bírák által javasolt jelöltet. Handó Tünde rendszeresen így járt el: 2018-ban már a vezetői pályázatok több mint 55 százalékát eredménytelennek nyilvánította. Ilyenkor többnyire pályázat nélkül, ideiglenes megbízással nevezett ki vezetőt az adott posztra. Így mára gyakorlatilag az összes törvényszéki és ítélőtáblai elnöki posztra az OBH (előző) elnökének bizalmát élvező személy került.

A bírósági vezetők kinevezésével kapcsolatos fenti gyakorlat vezetett el az OBH elnöke és az őt ellenőrizni hivatott önigazgatási szerv, az Országos Bírói Tanács (OBT) közötti konfliktushoz 2018–2019-ben. Az OBT vizsgálatot indított a törvénysértő kinevezési gyakorlat miatt, mire Handó Tünde válaszul törvénytelennek nevezte az OBT működését és megtagadta vele az együttműködést, és például lehazaárulózta a bírósági függetlenséget veszélyeztető lépésekkel szemben kritikát megfogalmazó OBT-tagokat. Az OBT végül, más lehetősége nem lévén, az Országgyűléshez fordult, hogy az mozdítsa el a tisztségéből Handót, de a kormánytöbbség erre nem volt hajlandó.

Az OBH elnöke és az OBT közötti konfliktus egyértelművé tette, hogy az OBH elnöke hatalmának nincs hatékony intézményi ellensúlya. Hasonlóan ahhoz, ahogy 2010 óta csökkent a kormány hatalmát ellenőrző intézmények súlya, a kormánytöbbség a bíróságok igazgatását is központosította. Az OBH elnöke óriási hatalmat kapott, az OBT viszont súlytalanná vált. Az OBH előző elnöke sikeresen tudta akadályozni az OBT munkáját, elsősorban az OBT-vel szembeni túlhatalma miatt, de azért is, mert az OBT tagjai maguk is bírók, akik a személyi függések kialakult rendszerében már nem élveznek teljes függetlenséget az OBH-tól.

Handó Tündét 2019 novemberében alkotmánybíróvá választották, ezzel a személyéhez kötődő igazgatási konfliktus lezárult, ám a bírói önigazgatás rendszerszintű problémái változatlanul fennállnak.

Az elmúlt években nemcsak a bírósági vezetők kiválasztásának, hanem általában a bírák kinevezésének rendje is sokat változott, teret engedve a bíróságok összetétele befolyásolásának. Egy 2017-es igazságügyi miniszteri rendelet hatálybalépése óta a bírói álláspályázatok elbírálásakor a tradicionális bírói életpályáról érkezőkkel szemben előnyt élveznek a központi közigazgatásból, például a minisztériumokból érkező jelöltek. Így nőtt az esélye annak, hogy az állam számára legkényesebb ügyekben az államhoz lojális „hivatalnokbírók” dönthessenek.

A parlament a 2019 decemberében elfogadott salátatörvénnyel közvetlenül is belenyúlt a bírói kinevezések rendszerébe: lehetővé tette, hogy a távozó alkotmánybírák bármiféle bírói szakmai gyakorlat és pályázat nélkül, egyből a bírósági hierarchia csúcsára – a Kúriára – kerülhessenek. A gyakorlati ítélkezési tapasztalat hiánya mellett ez azért is problematikus, mert az alkotmánybírák közül sokan tekinthetők a kormánytöbbséghez hűséges politikai kinevezettnek.

A vezető kormánypárti politikusok időnként meglehetősen konkrét elvárásokat, illetve véleményeket fogalmaznak meg a bíróságokkal és az ítéletekkel kapcsolatban. Kövér László házelnök 2019 áprilisában egy a bírói függetlenséget ünneplő rendezvényen arról beszélt, hogy a jogászoknak el kell dönteniük, az államot védők és építők, vagy az államot támadók és rombolók oldalára állnak. Orbán Viktor idén januárban szerencsétlennek és a Soros-hálózat provokációjának nevezte a gyöngyöspatai roma diákok szegregációja miatt megítélt kártérítést. Az intézményi változások, a politikusok és a kormánypárti sajtó felől érkező támadások dermesztően hatnak a bíróságokra. Az Amnesty jelentése szerint a bírák egyre kevésbé állnak ki magukért, a véleményükért és egymásért, bizalmatlanok egymással, és klikkesednek.

Az igazságszolgáltatás függetlenségének hiányosságai az ügyészségre is kiterjednek. A 2010-ben megalkotott új szabályozás értelmében mandátuma lejártakor a (korábbi Fidesz-tag) legfőbb ügyész Polt Péter utódjának parlamenti megválasztását megakadályozhatja egy, a képviselők harmadánál nagyobb csoport, és akár élete végéig is hivatalában tarthatja Poltot. 2010-ben megszűnt a legfőbb ügyész interpellálhatósága, ezzel jelentősen gyengült az ügyészség vezetőjének és az ügyészség tevékenységének parlamenti elszámoltathatósága.

Eközben az ügyészséget sok kritika éri, amiért egyes, politikához közel álló prominens személyek korrupciógyanús ügyeiben rendre elmarad a vádemelés.

A kormányzati nyomásgyakorlás 2020-ban az ügyvédeket is elérte. Februárban a parlament megszavazta a nem megfelelő körülmények között fogva tartott raboknak megítélt kártérítések kifizetésének felfüggesztését. A börtönkártérítések kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök az állam zsebéből milliárdokat kihúzó, jól ismert ügyvédi körökről beszélt, akiknek a személyével majd foglalkozni kell. Egy kormánypárti hírportál január végén közzétett egy listát a börtönkártérítési pereket vivő ügyvédekről és az elnyert kártérítések összegéről. Amikor a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke egy zárt Facebook-csoportban szolidaritási akciót hirdetett a megtámadott ügyvédek mellett, a lap Soros György kamarai befolyásának növekedéséről írt.

 case-law-677940_1920.jpg

Az antikorrupciós keretrendszer

A jogállamiság érvényesülésének elengedhetetlen feltétele, hogy az állampolgárok megbízzanak az állami intézményekben és a képviselőikben. Ha az állami vezetők és intézmények nem lépnek fel hatékonyan a korrupció ellen, az éppen ezt a közbizalmat ássa alá.

Magyarországon nincs kifejezetten a korrupció üldözésére létrehozott rendvédelmi szerv. A korrupció elleni fellépés általános elvárás valamennyi állami intézménnyel szemben, a kapcsolódó konkrét feladat- és hatáskörök a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal között oszlanak meg. E szervezetek azonban alkalmatlanok a korrupció elleni küzdelemre, mivel nem biztosított a tényleges függetlenségük: vezetőik az őket kinevező kormányhoz, a parlamenti többség pártjaihoz lojálisak. Bár rendelkeznek a nagy korrupciós ügyek feltárásához szükséges kapacitással, mégis inkább a politikailag súlytalan, kis ügyekre koncentrálnak. Jól működő demokráciában az ügyészség politikai részrehajlástól mentesen emel vádat, és a bíróságok a kormányoktól függetlenül hozzák meg az ítéleteket. Magyarországon azonban 2010-től 2017-ig nem történt vádemelés kormányközeli közszereplők és üzletemberek ellen, és a korrupció üldözése ezután is szelektíven zajlik. (A bírósági rendszer anomáliáiról lásd feljebb.)

A közpénzekről döntő hivatalnokok, tisztviselők vagyona eredetének átláthatósága a korrupció elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze. Magyarországon ennek megfelelően szinte minden közhatalmi döntéshozónak vagyonnyilatkozatot kell tennie. Ez egyaránt vonatkozik a parlamenti képviselőkre, a kormánytagokra, bírákra, ügyészekre, az uniós források felhasználásával kapcsolatos döntésekben részt vevő köztisztviselőkre.

E vagyonnyilatkozatok azonban a képviselőkét és a vezető tisztviselőkét kivéve nem nyilvánosak, nem lehet őket vizsgálni, ellenőrizni, a hamisan vagy hiányosan kitöltött nyilatkozatokért pedig nem jár semmilyen érdemi szankció. A vagyonnyilatkozatok tartalmának valódisága a képviselők esetében sem képezi semmilyen hivatalos ellenőrzés tárgyát, kézzel írott formátumuk miatt pedig a nyilvános kontrollt is megnehezíti. A rendszer alkalmatlan a nyilatkozatot tevők vagyonának ellenőrzésére, a változások követésére, a vagyonosodás eredetének megállapítására.

Hasonlóképp, a lobbitevékenység sincs rendesen szabályozva, ahogy az se tilos, hogy a közszférából az üzleti életbe távozó tisztviselők a birtokukban lévő információkkal egy-egy piaci szereplőt tisztességtelen előnyhöz juttassanak.

A közszférára vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok és korlátozások az oligarchák és a kormány közötti összefonódásokat, a haverok és a klientúra gazdagodását sem tudták megakadályozni.

Ez részben az ellenőrzés lazaságára és a szabályok kijátszására vezethető vissza, részben pedig arra, hogy az összeférhetetlenségi szabályok eleve túl engedékenyek. Mert míg a vezető köztisztviselők és közvetlen hozzátartozóik, valamint a vállalkozásaik nem vehetnek fel állami támogatást, a korlátozás nem vonatkozik a nem közvetlen hozzátartozókra és a cégeikre.

Ezt legjobban az Elios-ügy illusztrálta. A Tiborcz István résztulajdonában álló vállalkozás ügye azért nem esett a közbeszerzési eljárásban való részvétel tilalma alá, mert Tiborcz nem él egy háztartásban apósával, Orbán Viktorral. Szintén hiába volt tulajdonos Tiborcz egyik eliosos üzlettársa az Elios Zrt. és konzorciumi partnerei által elnyert sokmilliárdos közbeszerzéseket előkészítő tanácsadócégben is, nem merült fel az összeférhetetlenség gyanúja. Az ügyet a Közbeszerzési Hatóság nem vizsgálta, a rendőrség pedig az ügyészség asszisztenciája mellett bűncselekmény hiánya miatt zárta le a nyomozást, jóllehet az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF megállapította, hogy az Elios Zrt. és partnerei jogellenesen jutottak 13 milliárd forintnyi közpénzhez, mert a pályázatokat eleve rájuk írták ki.

A hazai közbeszerzési eljárásoknak magas a korrupciós kockázata. Az uniós értékhatár feletti egy ajánlattevős közbeszerzési eljárások aránya pedig az egyik legmagasabb az EU-ban: az Európai Bizottság 2019-es országjelentése szerint 2018-ban ez az arány 39 százalék volt, ami  2019-re 40 százalékra nőtt (ez Lengyelország és Csehország után a 3. legmagasabb arány az EU-ban). A közbeszerzési piac torzulásainak sem a Közbeszerzési Hatóság, sem a Közbeszerzési Döntőbizottság nem képes gátat szabni.

A közbeszerzési piac koncentrációját Mészáros Lőrinc, volt felcsúti polgármester, Orbán Viktor személyes barátja cégeinek példája illusztrálja a legjobban. 2011 és 2018 között sokszorosára nőtt a részesedésük a közbeszerzési piacon, különösen az uniós támogatásból finanszírozott projektek esetében taroltak.

És míg ebben az időszakban a magyar vállalkozók végső szerződéses árai átlagosan hat százalékkal maradtak el az előzetesen becsült értéktől, a Mészárosék által nyert közbeszerzéseknél a végső ár 8,6 százalékkal magasabb volt a becsültnél. A hazai közbeszerzési rendszer szélsőséges eltorzulását mutatja, hogy az elsősorban állami megrendelésekből élő Mészáros és Mészáros Kft. árbevételét 102-szeresére, nettó profitját pedig 58-szorosára növelte 2010 és 2019 között, ami példátlan a magyar gazdaságtörténetben és a világgazdaságban egyaránt.  

A korrupció legrégibb hazai terepe a pártfinanszírozás. A pártok hivatalos bevételi forrásai között messze a költségvetési támogatás a legjelentősebb. A pártok azonban nincsenek tételes elszámolásra kötelezve, így az Állami Számvevőszék nem tudja ellenőrizni a gyakran irreális beszámolókat.

A kampányfinanszírozás alulszabályozottsága és ellenőrizetlensége miatt az országgyűlési választási kampányok a korrupció melegágyainak számítanak, míg az önkormányzati- és EP-választási kampányok teljesen kívül esnek a szabályozás hatáskörén. A részletes elszámolási kötelezettség nélküli bőkezű kampánytámogatási rendszer pedig a kampányidőszakokban a valódi társadalmi támogatás nélküli kamupártok elszaporodásához vezetett. A törvény nem tiltja sem a kormány által szervezett civil szervezetek kampánytevékenységét, sem a kormánypártoknak kedvező kormányzati hirdetések közlését a kampányidőszakban. Az utóbbira, valamint a kormánypárti médiatúlsúlyra tekintettel már a 2014-es országgyűlési választások sem voltak tisztességesnek tekinthetők az Európai  Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) szerint. Az EBESZ szerint a 2018-as országgyűlési választás kapcsán sem lehetett tiszta versenyről beszélni, egyebek mellett a kormányzati információk és a kormánykoalíció kampánya közötti átfedések, az átláthatatlan kampányfinanszírozás és a kormány által uralt média elfogultsága miatt.

 78hj7xx1llj2152mis.jpeg

Médiapluralizmus

Azt, hogy az állampolgárok hiteles információk birtokában, tájékozottan alkothassanak véleményt és dönthessenek a közügyekről, csak a hatalom ellenőrzésére képes sokszínű, szabad médiapiac tudja maradéktalanul biztosítani.

A médiaszabályozás hazai csúcsszerve a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (NMHH), melynek felügyeleti jogköre a nyomtatott és az online sajtóra is kiterjed. Az NMHH politikai lojalitásának elsősorban a hatóság parlament által választott vezetőjének személye és a rendkívül bőkezű költségvetési támogatás a biztosítéka. Bár az NMHH a médiaorgánumokra kiróható szankciókkal is veszélyeztethetné a sajtószabadságot, politikai elfogultságát, amit a kizárólag a kormánypárti jelöltekből álló Médiatanács összetétele is jelez, elsősorban a rádiófrekvencia-pályázatokkal és a médiacégek fúziójával kapcsolatos döntései teszik egyértelművé. A frekvenciadöntéseknek köszönhető egy monopolhelyzetű országos kereskedelmi rádiócsatorna és a kormánypárti helyi rádiók dominanciájának megszületése, valamint a kormánykritikus rádiócsatornák szinte teljes eltűnése. 

A média központosításának folyamatát a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) létrehozatala tetőzte be. A mintegy 500 orgánumból álló, központi irányítású kormánypárti médiakonglomerátum létrejöttét egy Fidesz-közeli alapítvány égisze alatt a kormány azzal is segítette, hogy a fúziót nemzetstratégiai jelentőségűvé nyilvánította, mentesítve a versenyhivatali és a médiatanácsi vizsgálat alól.

2010 óta a kormányzat mindinkább a kormányközeli tulajdonban lévő médiacégeknél jelenteti meg a hirdetéseit, rendre elkerülve a független orgánumokat és súlyosan torzítva a piacot. Az Orbán-kormány óriási összegeket költ összeesküvés-elméleteket népszerűsítő propagandakampányokra elsősorban az EU és Soros György ellen, azzal vádolva őket, hogy aláássák Magyarország nemzeti önrendelkezését. Eközben a kormánypárti lapok egy orosz médiahálózat Kreml-párti külpolitikai narratíváját veszik át és terjesztik. A hazai média kiegyensúlyozottságán nem javít a kormányszócsővé silányított közszolgálati média átláthatatlan működése, túlbonyolított szervezetrendszere és a fenntartására fordított óriási összeg sem.

A kormány a független sajtó munkáját nemcsak a piac torzításával hátráltatja. A Társaság a Szabadságjogokért 2019-ben feltárta, hogy az állami intézmények rendszerszinten korlátozzák a független sajtó munkáját: nem reagálnak az újságírók kérdéseire vagy konkrétan elutasítják azokat, távol tartják az újságírókat egyes sajtóeseményektől, korlátozzák a mozgásukat a Parlamentben, nem engedik be őket a menekülttáborokba, lejáratják, megbélyegzik őket, és megfélemlítik a forrásaikat. A sajtó munkáját akadályozza az is, hogy a kényes információk megszerzésére irányuló közérdekű adatigénylések teljesítéséért az állami szervek költségtérítést kérhetnek. Sokszor hivatkoznak az üzleti titok védelmére, és gyakran csak akkor szolgáltatnak adatot, ha arra jogerős bírósági döntés kötelezi őket, sőt, néha még akkor sem.

 pexels-brotin-biswas-518543.jpg

A fékek és ellensúlyok rendszerével összefüggő egyéb ügyek

A civil szervezetek beadványa több, a fenti kategóriákba nem illeszthető, a jogállamiságot érintő észrevételt is tartalmaz. Ezek közül a fontosabbakat kivonatos formában közöljük:

 • A 2020. márciusi, a koronavírus elleni védekezésről szóló “felhatalmazási törvény” határidő nélküli biankó felhatalmazást adott a kormánynak, hogy veszélyhelyzet idején rendeleti úton kormányozzon és függesszen fel törvényeket. A bevezetendő jogkorlátozások kellően gyors alkotmányos felülvizsgálatának lehetőségét azonban nem teremtették meg.
 • A kormánytöbbség rendszeresen megkerüli és olykor meg is szegi a törvénytervezetekkel kapcsolatos társadalmi konzultáció törvényi szabályait. Ugyanakkor a kormány gyakran tart „nemzeti konzultációkat” a számára fontos politikai ügyekről, hogy a manipulatív kérdésekre adott válaszok átláthatatlan feldolgozása után társadalmi támogatást tudjon felmutatni.
 • A 2011-ben az ellenzéki pártok támogatása nélkül elfogadott, és 2012-ben hatályba lépő Alaptörvény mögött nincs nemzeti konszenzus. Elfogadása óta nyolcszor módosították, jelezve, hogy a kormány ahelyett, hogy a munkáját az Alaptörvényre alapozná, inkább az Alaptörvényt igazítja mindenkori politikai céljaihoz. Számos esetben az Alaptörvény módosításának célja nyíltan és egyértelműen az Alkotmánybíróság (AB) döntéseinek felülbírálata és “hatástalanítása” volt. 
 • Az Alkotmánybíróság nem tudja betölteni alkotmányos szerepét, mert a kormánytöbbség a kibővítésével és az alkotmánybírák jelölési szabályainak átalakításával az AB-t egy lojális testületté formálta át, amely politikailag érzékeny ügyekben ritkán megy vele szembe. A 2019-es salátatörvény ráadásul lehetővé tette, hogy ne csak állampolgárok, hanem egyes esetekben közhatalmat gyakorló szervek is alkotmányjogi panaszt nyújthassanak be a döntéseiket érintő bírósági ítéletek ellen.
 • A 2010 óta többször módosított választási törvény tisztességtelen előnyben részesíti a Fideszt. Az országgyűlési egyéni választókerületek határait például úgy rajzolták át 2011-ben, hogy az kifejezetten a Fidesznek kedvezzen. Külföldön csak a hazai lakcímmel nem rendelkező választók szavazhatnak levélben, mindenki másnak fel kell keresnie a nagykövetségeket, konzulátusokat.
 • 2017-ben a parlament törvényt alkotott a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról, külön regisztrációra és külföldi támogatóik megnevezésére kötelezve őket. A törvény a civil szervezetek elleni kormányzati lejáratókampányba illeszkedett, és valójában a kormánnyal szemben kritikus civil szervezetek megbélyegzését szolgálta, hogy külföldi érdekek kiszolgálóiként legyenek feltüntethetők. Idén júniusban az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a szabályozás az uniós jogba ütközik, a kormánytöbbség egyelőre mégsem semmisítette meg a törvényt.

 hungarian-parliament-77610_1920.jpg

A Magyar Helsinki Bizottság augusztusban kiegészítést fűzött a civilek közös beadványához, felhívva az Európai Bizottság figyelmét néhány újabb fejleményre, például az alábbiakra.

 • A köznevelési törvény júliusi módosításával a kormánykoalíció megszüntette a lehetőséget, hogy a gyöngyöspataihoz hasonló iskolai szegregációs ügyekben a bíróságok pénzbeni kártérítést ítéljenek meg. Ehelyett a kártérítést oktatási, képzési szolgáltatásként kell meghatározni, függetlenül attól, hogy a diszkriminált diákoknak ez jelent-e valós segítséget. Mivel minden más olyan személy, aki személyiségi jogi jogsértést szenved el, továbbra is választhatja a pénzbeli kárpótlást, és mivel az oktatási tárgyú személyiségi jogi perek legnagyobb része az etnikai szegregációval kapcsolatban indul, ez a módosítás a civil szervezetek szerint etnikai alapú közvetett diszkriminációnak minősül.
 • Az Európai Unió Bírósága májusban kimondta, hogy jogellenes a menedékkérők tranzitzónás fogvatartása és elzárása a hatékony menekültügyi eljárástól. A kormány válaszul bezárta a tranzitzónákat, és elrendelte, hogy a menedékkérők csak azután léphetnek Magyarország területére és nyújthatnak be menedékkérelmet, hogy vagy a belgrádi, vagy a kijevi magyar külképviseletén befogadták az erről szóló szándéknyilatkozatukat. A kormányrendelet a Magyar Helsinki Bizottság szerint az Alaptörvény mellett a Genfi Egyezménnyel és az Emberi Jogok Európai Egyezményével is ellentétes.
 • Májusban a kormány az anyakönyvi eljárásról szóló törvény módosításával ellehetetlenítette a nemváltás állami elismerését. A születési nem megváltoztathatatlansága egyebek mellett az Alkotmánybíróság 2018-as, egyhangúlag elfogadott határozatával is ellentétes, mely szerint a nem és azzal összefüggésben a név megváltoztatása alapvető emberi jog.

 

(A blogposztot nyolc civil szervezet jelentése alapján Miklósi Gábor volt indexes újságíró állította össze, aki társaival együtt augusztusban mondott fel az Index függetlenségét veszélyeztető beavatkozások miatt.)

576 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://korrupcio.blog.hu/api/trackback/id/tr7816220122

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

wmiki · http://kigondoltam.blog.hu/2014/07/20/stephen_hawking_538 2020.09.30. 08:19:57

Hogyan lehetne jogállam?
Már 10 éve arról megy a sivalkodás az interneten, hogy itt diktatúra van, és nincs szólásszabaccság! Az internet miért hazudna?

2020.09.30. 08:35:24

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

we dont want arabs here..So what 2020.09.30. 08:38:11

@Hasdrubal Barcas: Na takarodj a picsába innen. Ha diktatúra lenne Te már nem élnél köcsög.

2020.09.30. 08:42:10

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 08:43:11

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 08:45:13

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 08:47:15

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 08:48:47

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 08:49:47

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 08:56:56

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 09:00:00

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

nemecsekerno_007 2020.09.30. 09:00:04

Ezeknek a ,,civil,, szervezeteknek kiváló volt a PR-juk, én 20 évig azt hittem, hogy ezek olyanok mint a WHO, UNICEF vagy más ENSZ szervezet.
Aztán kiderült, hogy ezek egy amerikai milliárdos által finanszírozott NGO-k, egyoldalú ideológiával. Hol voltak akkor a fékek és ellensúlyok a rendszerváltás utáni 20 évben?! Arról nem is beszélve, hogy ezek alkalmasak külső befolyásolásra, soft power ugye.
Ezzel nincs gond csak lehessen kimondani. A kormány kb. ennyit csinált.
Az meg minimum, hogy nyilvános legyen, honnan kapnak pénzt.
Szóval az NGO-k 20 év diszkrét sunnyogása után ne nagyon várjanak szolidaritást.

2020.09.30. 09:01:01

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 09:01:32

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 09:05:06

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 09:17:20

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 09:20:26

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 09:22:59

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 09:24:30

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

wmiki · http://kigondoltam.blog.hu/2014/07/20/stephen_hawking_538 2020.09.30. 09:27:51

@we dont want arabs here..So what: Matyit több fórumból kitiltották, ez is bizonyítja, hogy itt diktatúra van, és lábbal tiporják az emberi jogokat!

@nemecsekerno_007: Ezek független civil szervezetek, szakértőkkel! Mint pl. civil Gyurcsány Ferenc, civil Dobrev Klára, civil Jakab Péter, civil Kunhalmi Ágnes, civil Hadházy Ákos....

chrisred 2020.09.30. 09:29:27

Nem "még", hanem igazából soha nem volt az. Két évtizedig az állam felvett egy látszólagos polgárbarát maszkot, de a gyakorlatban ez soha nem volt az, amit a nyugati demokráciákban jogállamnak neveznek, csak egyfajta mimikri. Aztán a válság utáni populista, elitellenes hullámban sokan ledobták ezt a maszkot Európa keleti és déli részén, a magyar hatalmi elit is ebbe a sodorba került.

Andy73 2020.09.30. 09:36:28

"Májusban a kormány az anyakönyvi eljárásról szóló törvény módosításával ellehetetlenítette a nemváltás állami elismerését. A születési nem megváltoztathatatlansága egyebek mellett az Alkotmánybíróság 2018-as, egyhangúlag elfogadott határozatával is ellentétes, mely szerint a nem és azzal összefüggésben a név megváltoztatása alapvető emberi jog."

1. Ha ez a jogállamiság egyik fő kritériuma (legalábbis a TI szerint), akkor egyáltalán nem baj, ha ebben az értelemben vitatható a jogállamiság. És ezzel szerintem még a baloldali szavazók többsége is egyetetért. És azt is tudjuk, hogy mindig akkor merülnek fel jogállamisági aggályok (legalábbis a TI szerint), ha jobboldai kormány van hatalmon.

2. Még ez a jogértelmezés kérdése. A név megváltoztatása ugyan lehet alapvető emberi jog, de az nem feltétlen, hogy bármilyen nevet válasszon valaki, ahogy az sem, bármilyen nemet. Béla nyugodtan megváltoztathatja a nevét Pistára, csak nem Évára - az nem alkotmányos jog.

vadi4 2020.09.30. 09:37:28

Érdeklődve kérdezném a blog íróját, hogy készült-e bármilyen kimutatás arról, hogy mennyi panasz/feljelentés/stb nem jut el a bírósági szakaszig. Hány olyan ügy van, amikor a rendőrség nem végez nyomozást valamilyen okra hivatkozva, az ügyészség nem emel vádat és a bíróság nem foglalkozik valaki panaszával. Nem a nagy felzúdulást keltő, jól beharangozott esetkre gondolok, csak az olyan aprókra, amik megkeserítik az állampolgárok napi életét.
A jogegyenlőség nem a bíróságon kezdődik, ott végződik. Kezdődni akkor fog, ha nem csak papíron illetnek meg különböző jogok ésezeknek érvényt is tudok szerezni.

wmiki · http://kigondoltam.blog.hu/2014/07/20/stephen_hawking_538 2020.09.30. 09:38:53

@Andy73: szerinted akkor itt nincs diktatúra????
Még az SZDSZ-magyar szótár is aktuális??????
www.mars3696.hu/index.php?post=balliberalis_szotar

Ekrü 2020.09.30. 09:52:34

Már vártam,hogy Donáth Anna tegnapi lebőgése után mikor jelenik meg egy blogocska arról,de itt aztán akkor is sérül "jogállamiság". :)))))))))
"Ahhoz, hogy a szabályokat az állam és a szervei is betartsák, a polgárok pedig bízhassanak benne, hogy a jogvitákban akár az állammal szemben is igazságot szolgáltatnak nekik, független és szabad bíróságokra, bírókra van szükség. Enélkül jogállamról nem lehet beszélni."-Teljesen egyetértünk.Éppen ezért furcsa,hogy jelenleg a bírói székekben olyan 70-80 éves emberkék ülnek,akik anno készségesen kiszolgálták a kádári diktatúrát és cseppet sem mondhatók ideológiailag sem függetlennek sem szabadnak.Már a rendszerváltáskor el kellett volna zavarni őket,de legalábbis már rég nyugdíjba kéne lenniük.
"2010 óta a kormányzat mindinkább a kormányközeli tulajdonban lévő médiacégeknél jelenteti meg a hirdetéseit, rendre elkerülve a független orgánumokat és súlyosan torzítva a piacot."-Ez 2010 előtt is pontosan így volt csak akkor pepitába.Csak épp akkor a jobboldali emberek vették a fáradságot és fenntartották ezeket a lapokat mert fontos volt számukra.Úgy látszik a baloldali választók számára ez nem fontos,de akkor ezt tudomásul kell venni.Az meg ,hogy ezek az orgánumok "függetlenek" az mese habbal.Azon,hogy egy 444,HVG,Index,Hír 24 stb. "független" lenne már egy 2 éves gyerek is csak kacagni fog.
Amúgy ha még több újság kell a baloldalnak akkor:
1.Ne adja el őket,mert eladni,a pénzt bezsebelni érte,majd telesírni a nyugatot,hogy itt diktatúra van meg a "jogállamiság" az bizony szánalmas és undorító.
2.Csináljon magának a jobboldal is ezt tette anno.
"A 2020. márciusi, a koronavírus elleni védekezésről szóló “felhatalmazási törvény” határidő nélküli biankó felhatalmazást adott a kormánynak, hogy veszélyhelyzet idején rendeleti úton kormányozzon és függesszen fel törvényeket."-Értjük.A felhatalmazási törvény az baj,az viszont ,hogy számos európai ország úgy vezette be a szükségállapotot meg a kijárási tilalmat,hogy nem kérdezte meg róla sem az ottani parlamentet,sem az ottani ellenzéket az nem baj...Na elmentek ti a....
"A 2011-ben az ellenzéki pártok támogatása nélkül elfogadott, és 2012-ben hatályba lépő Alaptörvény mögött nincs nemzeti konszenzus."-A 2010-es választások előtt meg lett mondva,ha 2/3 lesz akkor új alkotmány lesz.Lett 2/3.Amióta lett azóta már kétszer volt választás és a Fidesz mind a kétszer újra 2/3-ot kapott.Biztos azért mert nincs mögötte nemzeti konszenzus. :))))))) Azt,hogy neked meg pár ellenzéki szavazónak nem tetszik az a ti bajotok.Tessék olyan ellenzéket létrehozni amelyik tud 2/3-al győzni azt változtathattok.
"A 2010 óta többször módosított választási törvény tisztességtelen előnyben részesíti a Fideszt. "-Hát persze...:)))))) Hódmezővásárhelyen meg Budapesten meg nem. :))))))) Az ellenzék vereségének nem a választási törvény (amivel mellesleg semmi olyan nem történt ami a Fidesz számára lenne előny)hanem a saját tehetetlensége az oka.Ameddig ezt nem látják be addig szerencsére nyerni sem fognak...

2020.09.30. 09:55:05

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

Galerida 2020.09.30. 09:56:43

Már nem az...2006-ban volt az, amikor akár kérés nélkül is bárki kaphatott állami kardlapozást, könnygázt és gumilövedéket!
Már az Országház sem "műveleti terület"...

midnight coder 2020.09.30. 09:59:39

Látom Matyika itt járt, bár szerencsére egy régebbi nickjével így csak a helyüket látom a hülyeségeinek. A szerzőtől azért tisztelettel megkérdezném, hogy vajon a 90-es években, amikor a balfékeknek legalább akkora túlsúlyuk volt a médiában mint ma Orbánéknak, és amikor két ciklus alatt egy ország vagyonát lopták szét, vajon hogy állt a jogállamiság ?

2020.09.30. 10:02:15

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 10:07:22

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 10:15:02

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

törppicur 2020.09.30. 10:16:44

Ha jól gondolom az olaf véleményez, esetleg ajánl és nem bizonyít a magyar ügyészség számára. Szerintem az általunk nem támogatott EU-s ügyészség sincs benne a magyar jogrendben, vagy a magyar fékek-ellensúlyok rendszerben sem@Hasdrubal Barcas: . Ettől még létezik a magyar jogrend, meg a demokrácia is.

Valószínű ott nagyobb a demokrácia, ahol az ögyészség és a bíróság is az igazságügyi vagy belügyi minisztérium alá van rendelve. Szerintem kitörne a nemzetközi parasztgyalázat, ha ezt mi is bevezetnénk.

2020.09.30. 10:19:38

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

felső határ nincs 2020.09.30. 10:19:44

- aho privat NGOk dontik el, mi a jogallam, az biztosan nem jogallam

Magyarorszag nem ez a hely

törppicur 2020.09.30. 10:24:33

Viccelsz Matyó?

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség - volt egy különleges jogrend, ahol még annyira sem volt szabad uszítani, meg hazudni, ami számodra elfogadható. Voltak néhányan akik megpróbáltak hülyeséget és rémhírt terjeszteni, őket megvizsgálták. Aki hülye volt elengedték, aki rémhíres azt feljelentették. Mi ezzel a gond? Szabad bevinni interjúztatni valakit - szabad. El kell engedni, ha nem igazolódik be a sztori - el, el is engeték. Mindig is volt és lesz, akit úgy visznek be, hogy utána elengedik, még a Muttinál és Micronnál is.

ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást - ha jól sejte a Legfőbb Ügyész Úrra gondoltál. Ő milyen függőségben van az Olaffal

ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni. - Orbán mikor és hogyan szidta szerinted a romákat?
Én sem utalnaám át Magyar úrnak, sőt a romáknakk sem, de átutalásra került. Szólj, ha nem így történt.

2020.09.30. 10:29:40

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 10:31:12

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 10:32:18

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

arthurthedent 2020.09.30. 10:32:47

"Eközben az ügyészséget sok kritika éri, amiért egyes, politikához közel álló prominens személyek korrupciógyanús ügyeiben rendre elmarad a vádemelés."

A jogállamban ez bizony így működik. Ha az ügyészség úgy látja, hogy nincs elegendő bizonyítéka arra, hogy megnyerjen egy pert, akkor elmarad a vádemelés.

Ha ellenben a "gyanús" ügyekben vádemelés lenne annak ellenére, hogy nincsenek bizonyítékok, az nem lenne jogállam. Emlékszünk, így ment ez a szocializmusban, azért emeltek vádat, mert emberek "gyanúsak" voltak.

Elég álságos azzal érvelni, hogy a jogállamiság sérül, mert nincs vádemelés pedig egyesek "gyanúsak". Nagyon álságos!

felső határ nincs 2020.09.30. 10:39:06

@Hasdrubal Barcas: NGOknak semmi belevakkantasi joguk nincs a politikaba egy jogallamban

Ennyi

arthurthedent 2020.09.30. 10:40:56

"Hasonlóképp, a lobbitevékenység sincs rendesen szabályozva, ahogy az se tilos, hogy a közszférából az üzleti életbe távozó tisztviselők a birtokukban lévő információkkal egy-egy piaci szereplőt tisztességtelen előnyhöz juttassanak."

"Átszámítva 180 millió forintot kapott Medgyessy Péter, volt miniszterelnök egyik cége az Alstomtól - ezt írja a Magyar Idők. Egy, offshore ügyeket vizsgáló brit hatóság szerint az Alstom 2006-ban és 2007-ben 2,3 millió euró kenőpénzt fizetett a BKV-nak, hogy megnyerjék a metrókocsi-tendert. A pénzt tanácsadói megállapodás keretében járó díjnak álcázták. A Magyar Idők szerint a tanácsadó cégek közül az egyik a volt miniszterelnök érdekeltségébe tartozik. Medgyessy Péter egy közleményban azt írta, ezzel az üggyel próbálják elterelni a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank alapítványi botrányairól."

Annak idején Medgyessy azt nyilatkozta, hogy a több mint százmilliós metrószakértése teljesen korrekt volt, hiszen amikor a pénzt kapta már nem volt miniszterelnök.

Az emberben felmerül két kérdés:
1) Okés, de hogyan is van ez azokban az európai országokban, ahol a jogállamiság egyáltalán nincs veszélyben, ahol minden szuper, ahonnen felénk ezek a vádak érkeznek.

2) Okés, de hogyan is ment ez az MSZP kormányzása idején? Azokban az időkben, amikor a jogállamisággal semmi, de semmi probléma nem volt nálunk, ahol senkinek sem jutott eszébe bírálni minket.

Etniez 2020.09.30. 10:42:34

Magyarország már régóta nem jogállam.
Ha az lenne, akkor a nyilvánvaló fideszes korrupciós ügyeknek lennének következményei.
De nincsenek.

Szóval a kérdésről ennyit. Nem hogy ítéletek, még ügyek sincsenek hála Polt úrnak.

De a nagyobb baj, hogy az emberek leszarják. Nem zavarja őket, nem értik hogy, őket lopják meg.

2020.09.30. 10:45:49

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 10:47:09

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

Etniez 2020.09.30. 10:47:40

És hogy dobjak csontot a sok fidesztálibnak= a nem jogállam és a, diktatúra között vannak átmenetek.

A kettő között van Magyarország, de nem Orbán miatt. Az Eu miatt.
Nem csinálhat nyílt diktatúrát, mert akkor kapna egy kis demokrácia exportot. Ennyi tartja vissza, megnyugodhattok.

Kis óvodások, a szánalmas érveitekkel.

2020.09.30. 10:51:44

@arthurthedent:

180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 10:53:41

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

felső határ nincs 2020.09.30. 10:54:03

@Etniez: Nem hianyzik senkinek az ellenzek demokraciaja

arthurthedent 2020.09.30. 10:54:10

"A kormányrendelet a Magyar Helsinki Bizottság szerint az Alaptörvény mellett a Genfi Egyezménnyel és az Emberi Jogok Európai Egyezményével is ellentétes."

A probléma ezzel az, hogy bármit is csinál a magyar kormány azt valakik bírálni fogják, arra valakik azt fogják mondani, hogy az ellentétes valamiféle megállapodással vagy együtműködéssel.

Ha átengedjük a menekülteket, akkor azt követelik, hogy vissza lehessen küldeni, toloncolni őket magyarországra. Ha nem engedjük át őket, akkor azt mondják, hogy a mozgásukban korlátozzuk őket és különben is németországba akarnak menni, nekünk közünk sincs hozzájuk.

Ha táborokba kerülnek, akkor az ugye fogvatartás, ha be sem engedjük őket, az embertelen és genfi egyezmény.

Európa nem tud mit kezdeni a helyzettel, nyilvánvaló, hogy egyszerűen a folyamatos vita állapotában van a politika, kármelyik véleményt képviseli valaki lesznek ellene szólok, lesznek felháborodott vélemények.

"Az Európai Unió Bírósága májusban kimondta, hogy jogellenes a menedékkérők tranzitzónás fogvatartása és elzárása a hatékony menekültügyi eljárástól. A kormány válaszul bezárta a tranzitzónákat,"

Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lenne jogállam, ha valaki úgy gondolja, hogy egy magyar határozat vagy törvény problémás, akkor jogorvoslati lehetősége van, amit más sem bizonyít jobban, hogy sikerült bezáratniuk a menekülttáborokat.

arthurthedent 2020.09.30. 10:57:12

@Hasdrubal Barcas: "amikor a Fideszes köcsög azt mondja"

Demokráciában, jogállamban az emberek beszélnek mindenféle baromságot, ezt szerintem neked kellene legjobban tudnod. Ha egy fideszes köcsög azt mondja, hogy nekem nem szabad véleményt nyilvánaítani, akkor kiröhögöm a jogállamiság meg köszöni szépen jól van.

Etniez 2020.09.30. 10:57:54

@felső határ nincs: ez majd 2022-ban kiderül.

Nagy a para.. Orbán végül csak elkúrta a vírust masodjára, lesz annak még böjtje.

Meg, szerintem ne fogalmazz többesszámban a véleményed kifejtésekor, mert vicces.

arthurthedent 2020.09.30. 10:58:42

@Hasdrubal Barcas: "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D

2020.09.30. 10:58:46

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

Reding Roli 2020.09.30. 10:59:54

Jól összeszedtèk hol csorbul a jogállamiság Magyarországon, azonban mèg ennèl is fontosabb lenne - hiszen a kritèrium- elvárásokat sokszor nem lehet explicit formában meghatározni - hogy a következmènyekről : a kvázi egypárti -állampárti rendszer kièpülèsèről, a plurális demokrácia felszámolásáról beszèljünk. Fiatal demokracikènt az lenne az ország számára előnyös , ha a szubszidiaritáson , a helyi autonómiák alapján szerveződne a társadalom , nem pedig egy vezèrideológia ès az erős központi akarat alapján , amit rákènyszerítenek az emberekre. A plurális demokrácia , egyik fontos ismèrve a pártok egyenlő versenye ès váltógazdálkodása, amely nálunk szinte nem lètezik , hiszen az állam ès az állampárt összefonódása brutális aránytalanságokat alakított ki a politikai versenyben. A hatalmi rendszer folyamatosan sakkban tartja a pártrendszert : ASZ büntetèsek, most a pártok állami támogatásának lefelezèse..
Maga a választási rendszer is rosszabb, hiszen aránytalanabba vált , mint annak előtte , pedig az lenne a cèl hogy a parlamenti kèpviselet minèl jobban megfeleljen a valós társadalmi támogatottsagnak- ez is előlfeltètele a pluralizmusnak...
Most a valós társadalmi támogatottságánál jelentősen nagyobb fidesz parlamenti többsèg van...A wesminsteri típusú demokraciakkal nem lehet hasonlítatni ott egèszen más a parlamenti működèsi mechanizmus...
A konklúzióm az , hogy itt Közèp- Európában , ahol még eretlenek a demokraciak, a legjobb a tisztán vagy a majdnem aranyos valasztási rendszser , mint pl Svèdorszagban ...
Ami most van , az a rendszer a demokraciafejlődès megtörèsèt jelenti, hiszen a választási rendszer egy táborba kènyszerít mindenkit a brutális állampárti túlsúllyal szemben ,így lètrejön a kètosztatú politikiai rendszer , amit egy rendkívül káros dolognak tartom...

A konklúzióm az , hogy az ellenzèknek ki kellene lèpni a sokszor absztrakt síkon folyó jogállamiság - bírálatokból ès elindulni a kèzzelfoghatóbb ,már megvalósult pártállam bírálata felè:
- Az állam hagyja a helyi autonómiákat èrvènyesülni, ne vegye el a az önkormányzati forrásokat
- Hagyja meg a tudomány ès kultúra autonómiáját , azok szerves ès organikus fejlődèsèt , nem pedig ideológiai alapú kultúrkampf legyen ...
- A vezetői pozíciók ,a kultúra ès a tudomány èlen, a belső autonómia döntèseit tükrözzèk, ne pedig a pártállami önkènyt...
- Abba hagyni a posztfeudális struktúrák kièpítèsèt : a helyi hierarchia - függősègeket , a korrupt familiáris viszonyokat fel kell számolni...
- Le kell számolni az államilag szervezett gyűlöletkampányokkal, azok rendkívüli módon rombolják a társadalmi kohèziót

Az országnak most teljes megújulásra lenne szüksège: az orbáni háborús, megosztó , szèlsősèges politika ès a poszfeudalis állampárti rendszer helyett a helyi autonómiák működèsèn, a szubszidiaritas elvèn működő társadalmi rendszerre, visszatèrni a normális közbeszdhez, a konszenzuális döntèseken alapuló plurális demokráciához...

2020.09.30. 11:00:49

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

arthurthedent 2020.09.30. 11:05:34

"kézzel írott formátumuk miatt pedig a nyilvános kontrollt is megnehezíti."

A jogban általában nem véletlenül írnak kézzel dolgokat. A saját kézzel írott dokumentumok hitelesebbek, sokkal nehezebb letagadni őket. Az aláírásodra bármikor mondhatod, hogy nem az én aláírásom, hamis, ha viszont egy hosszabb dokumentumot írsz kézzel, akkor ezt már nem nagyon teheted meg.

Mindenki tudja ezt, érdekes, hogy a jogi szakértőknek ez valahogy nem esett le.

arthurthedent 2020.09.30. 11:07:40

@Hasdrubal Barcas: "Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!"

Nem mondtam, hogy felmenti. Menj vissza, olvasd el figyelmesen mit írtam.

"Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!"

Nem tudod mi az a vádemelés. Nem baj, ne szégyelld.

Más: megtennéd, hogy a legutóbbi hozzászólásodat bekopiznád pártucatszor? Köszi! :D

chrisred 2020.09.30. 11:10:09

@arthurthedent: Miért mondaná bárki az általa beadott vagyonnyilatkozatra, hogy nem az ő aláírása szerepel rajta?

arthurthedent 2020.09.30. 11:13:52

@Reding Roli: "Maga a választási rendszer is rosszabb, hiszen aránytalanabba vált , mint annak előtte , pedig az lenne a cèl hogy a parlamenti kèpviselet minèl jobban megfeleljen a valós társadalmi támogatottsagnak- ez is előlfeltètele a pluralizmusnak..."

Ezzel megint az a baj, hogy azokban az országokban, ahonnan a jogállamisággal kapcsolatos vádak jönnek felénk sokszor legalább annyira meg még jobban aránytalan.

Ki lehet mondani, hogy ahol aránytalan a választási rendszer, ott sérült a jogállamiság és azokkal az országokkal lehet köcsögösködni, persze, legyen. Mondja ki az EU, aztán köcsögösködjünk.

Csehországban 2017-ben az "ANO" a válkasztók 29,64% szavazatával a mandátumok 39,0%-át kapta meg. Akkor most ott jogállam van vagy nincs?

arthurthedent 2020.09.30. 11:15:31

@chrisred: "Miért mondaná bárki az általa beadott vagyonnyilatkozatra, hogy nem az ő aláírása szerepel rajta?"

Komolyan? Ezt komolyan megkérdezted? :D :D

bazalt 2020.09.30. 11:17:51

Szóval a Fasztarisznya Internacionálé, az Amnézia Internacionálé, a Hellsenki Népbiztosság, a TASZ-kalapok, meg még pár "független" "jogvédő" "civil" szervezet összeírja már sokadszor, egy szintén "független" "objektív" "újságíró", alias Miklósi et. (aki már a nincsmásik-vanmásiknak sem kellett) sorvezetésével a szokásosat: nincs jogállam, dittatúra, tejhatalom, fasizmus, stb.
<ásít>

arthurthedent 2020.09.30. 11:21:07

@Reding Roli: "Le kell számolni az államilag szervezett gyűlöletkampányokkal, azok rendkívüli módon rombolják a társadalmi kohèziót"

Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. Diktátorozás, könyvégetések felemlegetése, verik a menekülteket vádak, korrupcióval vádaskodás, minden van. Jelentések írása, fennyegetőzés, európából kirúgással fenyegetés, minden.

Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális. Így van ez az indexen, így van ez a blogok hozzászólói közt és így van ez a hivatalos európai politikában is.

arthurthedent 2020.09.30. 11:22:41

@chrisred: Hát azért, hogy azt mondhassa, hogy nem ő adta be. Hú, ez nem olyan bonyolult ám! :D

chrisred 2020.09.30. 11:27:00

@arthurthedent: Azért ennél bonyolultabb a kérdés. Mert akkor azt az aláírását is le kell tagadnia, amiben igazolja, hogy szabályosan adta le a vagyonnyilatkozatát. Ami viszont ahhoz kell, hogy ne veszítse el a hivatalát, ami a vagyonnyilatkozat tétel elmulasztásának következménye.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.09.30. 11:36:00

500,millió külföldről a TASZnak. Mi ez ha nem külföldi erdekek érvényesítése Mo.on? Belfolyasolsai kísérletek, a jogredszer meghekkelesere a bírói kormányzás bevezetése érdekében.
Ha ez kinai vagy orosz penz lenne, mar orjongene a libbant hadsereg.
Huzzatoktiapicsaba

Etniez 2020.09.30. 11:44:10

@FILTOL: És amikor a magyar kormány támogatja mondjuk az erdélyi magyar szervezeteket, arról mit írnak a románok?

Ne legyetek már ennyire hülyék plz.

chrisred 2020.09.30. 11:54:21

@FILTOL: Kit érdekel, hogy a TASZ működését külföldről akarják befolyásolni? Bárcsak a CÖF kínai vagy orosz pénzekből működne, és nem állami cégek nyereségét nyomnák beléjük.

bazalt 2020.09.30. 11:57:03

@Etniez: "arról mit írnak a románok?"
Természetesen azt hogy "külföldi érdekek érvényesítése". És az ő szemszögükből igazuk is van, hiszen nekik az az érdekük hogy a romániai magyarok pusztuljanak ki mielőbb. A mi érdekünk viszont (mármint a magyaroké, az ellenzéké nem biztos, ld. fosentum kampányolása fullromán pártok mellett, a magyarok ellenében) hogy ne, sőt inkább gyarapodjanak. Nem értem a problémát.

bazalt 2020.09.30. 12:00:02

@chrisred: Ha kínai vagy orosz pénzekből működne, akkor kínai vagy orosz érdekeket érvényesítene. Egyébként meg nem értem mi bajod azzal hogy állami cégek civil szervezeteket támogatnak.

Ekrü 2020.09.30. 12:00:57

@chrisred:
Azért kell kézzel írni mert ha gépelnék és csak az aláírás lenne írott,akkor bárki megtehetné,hogy kicseréli az oldalakat egy hamisra.Ezen az sem segítene ha minden oldalt aláírnának mivel egy aláírást nem nehéz utánozni,viszont ez több oldalnyi kézzel írt szövegnél már elég rizikós.

arthurthedent 2020.09.30. 12:02:13

@chrisred: "Azért ennél bonyolultabb a kérdés. Mert akkor azt az aláírását is le kell tagadnia, amiben igazolja, hogy szabályosan adta le a vagyonnyilatkozatát. Ami viszont ahhoz kell, hogy ne veszítse el a hivatalát, ami a vagyonnyilatkozat tétel elmulasztásának következménye."

Simán mondhatja, hogy kicserélték, nem? Hogy leadta, de azon nem ez volt?

chrisred 2020.09.30. 12:06:00

@bazalt: "Ha kínai vagy orosz pénzekből működne, akkor kínai vagy orosz érdekeket érvényesítene."

Így is azt teszi, csak a magyar költségvetési pénzekből.

Laciii 2020.09.30. 12:08:34

A stílus maga az ember.

arthurthedent 2020.09.30. 12:09:44

@chrisred: "Így is azt teszi, csak a magyar költségvetési pénzekből."

Ez így csak hangulatkeltés, nem sok értelme van. Amíg nem látsz pénzt mozogni, addig nem nagyon tudsz bizonyítani ilyen vádakat.

Nem szoktál krimiket nézni? ;)

chrisred 2020.09.30. 12:10:55

@Ekrü: Nem teheti meg, mert eleve kettőt kell csinálni, és az egyik példányt lepecsételve és a nyilatkozatot átvevő aláírásával zártan visszakapja. Tehát csak a saját bontatlan példányával tudja igazolni, hogy nem azt adta le, amit nyilvánosságra hoztak. Ez mind benne van a törvényben, meg az is, hogy nem kell kézzel írni, elektronikusan is lehet.

arthurthedent 2020.09.30. 12:15:54

@chrisred: Mondjuk ez nem kínai és nem orosz, ugye? Egy magyar cég adott pénzt egy magyar NGO-nak, ugye?

arthurthedent 2020.09.30. 12:17:02

@chrisred: "Tehát csak a saját bontatlan példányával tudja igazolni"

Az embernek óhatatlanul is a Gyurcsány szakdolgozata jut eszébe. A lelkem majdnem leesett a létráról, annyira kereste. :D

chrisred 2020.09.30. 12:19:16

@arthurthedent: Egészen pontosan egy állami tulajdonú cég.

bazalt 2020.09.30. 12:19:42

@chrisred: Akartam erre válaszolni, de arthurthedent 2020.09.30. 12:09:44 megelőzött, pluszegyezni meg itt nem lehet.

Reding Roli 2020.09.30. 12:20:45

@arthurthedent: Ezzel megint az a baj, hogy azokban az országokban, ahonnan a jogállamisággal kapcsolatos vádak jönnek felénk sokszor legalább annyira meg még jobban aránytalan"

Szerintem nem. A svèd ès a holland választasi rendszer majdnem teljesen arányos . A német is aranyosabb: CDU+ CSU 41,4 % ra a Parlamenti helyek 49%, Macronèk: 43% ra 53 %

Orbán meghekkelte a plurális demokraciat : a választasi rendszer arányosítasa helyett a többsègi - állampárti irányba alakította,
rendszert, így picit több mint 49% - ra a parlamenti helyek 67% -at sikerült megszereznie, úgy, hogy lecsökkentette a listás szavazatok súlyát , ès megnövelte az egyèni helyek arányt ...Ráadásul, eltörölte a második fordulót, ahol èrvènyesülhetnek a másodlagos partpreferenciák ès össze lehetne fogni az állampárti jelölt ellen...
A lènyeg azonban az, hogy szinte lehetetlen az előre összefogás , hiszen ha pl 5 párt fog össze az egyèni körzetekben, akkor arányosan bukják az állami választási támogatást is...Ha 5 párt külön indul, akkor az 5 X "kimaxolt " támogatás , ha 5 egyben, akkor a arányosan kisebb a támogatás, azaz: nem marad pénz kampányolni...
Hiába a kamu pártok támogatása , maga a valasztasi rendszer a kènyszerű kètosztatúsag irányába halad , amit èn rendkívül károsnak tartok, ( hiszen itt soha nem lesz wesminsteri típusú parlamentáris demokrácia , mások a törtènelmi hagyomanyok)

A legjobb az lenne - ha ennek a fiatal demokráciának a jövőjét tekintjük - hogy olyan új aranyos valasztási rendszert vezessünk be, amely a Fideszhez hasonló állampárti túlhatalmak lètrejöttèt a lehető legjobban meggátolja ! Versenyezzenek a pártok , a programok egyenlő feltètelekkel , így jön lètre a legkedvezőbb politikai konstellació: a pluralizmuson alapuló konszenzuális demokrácia ...
A premodern lètállapotból kellene kiemelkedni az országnak : a pàrtállmi rendszer - ideológia alapoktól függetlenül - egy nagyon karos kèpződmèny , a modernizálódas , a fejlődés elsődleges gátja...

GöTi 2020.09.30. 12:43:51

Magyrország jogállam.

A miniszterelök helyettes belügyminiszter elvtársat kidobták a műszaki egyetemról, és a kádárcsicska rendőri vezetők csicskájának állt sofőrként.
Akkora ellenálló volt, hogy kivételes tehetségét felismerve munkaidőben elvégeztették vele a jogi egyetemet.

Hatályos törvényben, nyugdíjat igért egy teljes választási cikluson keresztül a rendőrségen dolgozó hivatásos állományúaknak.

Később képviselőként gerinctelenül megszavazta a törvényben igért nyugdíj elvételét, járulékká nevezeve át, 15 százalékkal és jogfosztásokkal lecsökkentve.

A magyar alkotmánybíróság szerint nem visszamenőleges jogalkotás törént - jól van nertársak, csináljuk vissza az egyezséget! Legyek újra 40 éves, 2 diplomás mérnök friss számítástechnikai ismeretekkel - tudjátok ki a jóanyátok fog nektek, helyettetek dolgozni?

Magyrország jogállam.

Reding Roli 2020.09.30. 12:44:36

A másik fontos dolog ami azonnali változtatást igènyelne : az maga az orbáni demokraciaelmèlet ès felfogás . A modern demokracia az már nem a vèlt, vagy valós többsèg èrdekeire hivatkozó, önkènyes hatalmi rendszer: a " többsèg uralma", ahol megosztó , társadalmat polarizaló döntèsek születnek , hanem a folyamatos èdekegyeztetés, konszenzuskeresès, rèvèn jönnek létre a döntèsek , hogy a politika minèl jobban ès minèl szèlesebb társadalmi igènyeknek ( a "kisebbsèg " èrdekeinek is ) megfeleljen , nem pedig megossza a társadalmat...
A vagy - vagy politikai válaszok, a folytonos ideológia alapú harc állandó haborús közállapotokat hozott Magyarországra ezt is fel kellene számolni egy mèrsèkelt, közèputas , konszenzuskereső új kormanynak ...

arthurthedent 2020.09.30. 12:45:38

@chrisred: "Egészen pontosan egy állami tulajdonú cég."

Irreleváns, arról volt szó, hogy orosz meg kínai érdekek és orosz meg kínai pénzek.

chrisred 2020.09.30. 12:49:01

@arthurthedent: Nem irreleváns, mert arról volt szó, hogy inkább az oroszok és a kínaiak pénzeljék a kormányközeli álcivileket, mint az állami költségvetés.

arthurthedent 2020.09.30. 12:49:48

@Reding Roli: "hanem a folyamatos èdekegyeztetés, konszenzuskeresès, rèvèn jönnek létre a döntèsek"

Tényleg? Mikor volt a baloldal csak magyarországon kompromisszumképes? Mert én csak olyanokat hallottam, hogy no pasaran, diktátorokkal nem tárgyalunk, nincs alku, nincs kompromisszum.

Legutóbb a színművészeti, előtte a CEU rektora, általában a baloldal minden esetben tagadta, hogy bármilyen kompromisszumra hajlandó lenne. Még csak tárgyalni sem akarnak, nem hogy kompromisszumot keresnének. :(

2020.09.30. 12:50:57

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

Ekrü 2020.09.30. 12:51:01

@chrisred:
Lepecsételni az utolsó oldalon teszik,így bárki azzal vádolhatja,hogy ő cserélte le a lapokat utólag otthon.Két állítás lesz egymással szemben.
Amúgy nem értem miért probléma a kézzel írt szöveget elolvasni.Az adatok, számok ,helyrajzi számok bárhogy ír valaki olvasható.

arthurthedent 2020.09.30. 12:52:39

@arthurthedent:
- Orosz és kínai érdekeket képviselnek.
- Akkor mondhatod, hogy valakinek az érdekeit képviselik, ha az a valaki fizetett, ellenkező esetben nehéz lenne bizonyítani.
- Itt van.
- De ezek nem orosz vagy kínai pénzek. Magyar cég magyar alapítványnak ad pénzt.
- Deakkoris, jobbislenne ha oroszvagykínai pénz lenne.
- Mi?!

Itt tartunk most.

2020.09.30. 12:53:00

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

chrisred 2020.09.30. 12:54:07

@Ekrü: El kellene olvasni a jogszabályt:

"A nyilatkozó és az őrzésért felelős a boríték lezárására szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadására zárt borítékban került sor. Az őrzésért felelős személy a nyilatkozatot nyilvántartási azonosítóval látja el."

A borítékra kerül az aláírás és a pecsét.

arthurthedent 2020.09.30. 12:54:22

@Hasdrubal Barcas: "az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja EZ DIKTATÚRA."

A diktatúra az volt, amit a kedvenceid csináltak. Ez csak egy idióta beszólás, ha ettől diktatúra lenne, akkor te lennél a legnagyobb diktátor. :D

2020.09.30. 12:54:31

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 12:55:02

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

arthurthedent 2020.09.30. 12:55:23

@Hasdrubal Barcas: "Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség"

Ausztriában holokauszttagadás évekre szokás lecsukni az embereket, akkor az szintén nem jogállam ugye?

arthurthedent 2020.09.30. 12:57:41

@Reding Roli: "( a "kisebbsèg " èrdekeinek is ) megfeleljen"

Ez is milyen más volt az mszp ideje alatt. Emlékszem, "hadd tüntessenek, majd megunják, hazamennek". Na nem is volt európának egy rossz szava sem. :D

chrisred 2020.09.30. 12:58:04

@arthurthedent: Nem, eleve nem erről volt szó. Hanem erről:

- Bárcsak a CÖF kínai vagy orosz pénzekből működne, és nem állami cégek nyereségét nyomnák beléjük.
- Ha kínai vagy orosz pénzekből működne, akkor kínai vagy orosz érdekeket érvényesítene.
- Így is azt teszi, csak a magyar költségvetési pénzekből.
- Ez így csak hangulatkeltés, nem sok értelme van. Amíg nem látsz pénzt mozogni, addig nem nagyon tudsz bizonyítani ilyen vádakat.

arthurthedent 2020.09.30. 13:01:10

@chrisred: okés, félreértetted mit akartam mondani

HaD 2020.09.30. 13:01:44

Ez a banda akiket rendszerváltóknak titulálnak semmilyen jogállami elbírálást nem állna ki amennyiben nem pénzelné öket az EJU,és valóban el lehetne öket ítélni. Kb. olyasmivel lehetne valamit visszaszerezni a hazaárulóktól hogy bezárni öket a stadionjaikba a retye rutyát meg külön.-külön egy másikba és ha vallanak akkor a retye rutyának amnesztiát ígérni...amit aztán persze el is lehetne felejteni...pont ahogy ezeknek a tetveknek a felmenöi csiálták...a múltkor jártam Recsken a fele magyar fele roma településen pont jó helyen eltölthetnék a maradék éveiket ezek is:(...félre értés ne essék itt nem a fidesznek nevezett utódkomcsikról van szó hanem az msz(m)p-s/gyurcsányos bandáról meg az ilyen szatelit "politikus" bünözökröl akiket a szalámi taktika miatt gründolnak...torgyáncsurkavona stb...stb...

Ekrü 2020.09.30. 13:03:14

@chrisred:
"A borítékra kerül az aláírás és a pecsét. "-Még rosszabb...:)))) Szerinted mennyi idő felnyitni a borítékot és kicserélni benne az írást majd visszazárni a borítékot?Még egy 10 éves gyerkőc is simán megcsinálja.(Ja,és egy borítékot az összes illesztésénél fel lehet nyitni.)

2020.09.30. 13:03:25

@arthurthedent: @arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 13:04:25

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 13:05:32

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

arthurthedent 2020.09.30. 13:05:48

@Hasdrubal Barcas: "Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy."

Nálad gyűlölködőbb tag nincs az indexen, úgyhogy pont teljesen mindegy kire mondod, hogy gyűlölködik. Beteg vagy, menj orvoshoz.

HaD 2020.09.30. 13:05:56

...érdekes az imént a tiltott kifejezés miatt nem ment el a komment a tiltott szó a "roma" közismertebb változata volt...a "kurvaanyád meg a köcsög " az ok????

Reding Roli 2020.09.30. 13:06:35

@arthurthedent: Legutóbb a színművészeti, előtte a CEU rektora, általában a baloldal minden esetben tagadta, hogy bármilyen kompromisszumra hajlandó lenne. "

Ne viccelj már ! Orbán eddig kivel jutott kompromisszumra, vagy kinek vette figyelembe a vèlemènyèt? Mèg Szèchenyi Tudományos Akadèmiájat is sikerült szètverni , a tudomány addig autonómiáját , normatív finanszírozási alapjait...
Próbálom elérni hogy fogadjon Orbán , eddig még nem sikerült "- monda Freund Tamás az akadèmia , kersztèny és konzetvatív elnöke ...Meg vele sem nagyon áll szóba Orbán ...Mit kèpzel magáról a miniszterelnök, hogy mindenki felett áll? Hogy szètverheti a tudomány autonómiáját ???
Palkó segèdjèvel az èlen nemzetrontó rombolásba kezdtek!

HaD 2020.09.30. 13:07:21

egyébként bocs de nem követtem,mi lett a régi indexesekkel???

2020.09.30. 13:09:03

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

arthurthedent 2020.09.30. 13:09:05

@Hasdrubal Barcas: "Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!"

Vagyis kijelented rólam, hogy náci vagyok és a legalapvetőbb jogaimat is megtagadni. Sokkal közelebb vagy a nácikhoz mint én.

"Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. "

Gyűlöletkeltésre alkalmas hazugságokat terjesztesz rólam.

arthurthedent 2020.09.30. 13:10:58

@Hasdrubal Barcas: "Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani."

Hát én összehasonlította, az jött ki, hogy kettős a mérce.

2020.09.30. 13:11:20

@arthurthedent: "Nem mondtam, hogy felmenti. "

Tehát elismered, hogy NEM MENTI FEL, ELISMERED, HOGY NINCS JOGÁLLAM ORBANISZTÁNBAN. Ez, és csak ez volt a kérdés. Game Over, te kis mongolFidióta selejt!

És ha nem menti Tiborczot, akkor mi a faszomnak tereltél itt a Medgyessyvel, te fasz?

2020.09.30. 13:12:06

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 13:12:37

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 13:13:38

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

arthurthedent 2020.09.30. 13:14:18

@Hasdrubal Barcas: "Úgyhogy ne terelj, te patkány!"

Ez meg gondolom egy nem gyűlölködő patkányozás volt. Gratulálok, teljesen elszakadtál a valóságtól, vadul patkányozol miközben be akarod bizonyítani, hogy nem te gyűlölködsz. :D

2020.09.30. 13:15:10

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

bazalt 2020.09.30. 13:15:35

@Hasdrubal Barcas: Hűha, megszólalt az ápolt. Javaslom, azt is kopipészteld be pártíz példányban, hátha úgy még jobban látszik hogy mennyire intelligens, magasan képzett társadalomtudós vagy. Pont mint a migránsok.

Egyébként, hogy a felvetésedre reflektáljak, természetesen nem kérdezek senkit, nincs rá szükség. Az a tény hogy ilyen kreténségeket nemcsak hogy el lehet mondani hanem le is lehet írni és nagy nyilvánosság előtt terjeszteni bármiféle retorzió nélkül, a napnál fényesebben bizonyítja hogy demokrácia van. Ha a két haverod rendszerében próbálta volna valaki ennek akár a töredékét is megjeleníteni, jobb esetben ment volna valamelyik nem-igazán-wellnessz táborba, rosszabb esetben simán kivégzik. Persze az látható hogy te és a hozzád hasonló OPNIszökevények visszasírják ezeket a korokat, hiszen olyankor ti voltatok hatalmon, és akkor is ilyen demokratikusan mentek a tárgyalások: akkor sem kérdezték a gyanúsítottat hogy mi a mondanivalója a teljesen abszurd vádakkal kapcsolatban, hiszen az ítélet már meg volt írva.

Na csá.

HaD 2020.09.30. 13:15:41

A cikkben szerepel hogy ".... a közszférából az üzleti életbe távozó tisztviselők a birtokukban lévő információkkal egy-egy piaci szereplőt tisztességtelen előnyhöz juttassanak."Na már most ha nem azok adnak ki bizalmas infót akik távoztak a közszférából hanem akik benne vannak akkor az büncselekmény a Btk. szerint. Hol az un. ellenzék aki feljelentést tett??? Vagy bárkiaki ezt bizonyítani tudja(pl. a cikkíró)...de ha most azzal jön valaki hogy minek,mert az ügyész úgy Sem csinál semmit akkor hol az az EJU-s hivatal aki hatékonyan elrendezné hogy ne forduljon elö mindez???...ja hogy sehol...akkor talán az EJU-nak pont megfelel ez a szisztéma...nem??? olcsó melós,felvevö piac legyengített nemzeti deviza,átjátszott bankrenszer ,kereskedelem,lepusztított ipar,alapanyag termelö mg,....ez a feladata ennek a bandának 30 éve...ezért türik el/söt tartják öket .....

2020.09.30. 13:15:41

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 13:19:15

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

arthurthedent 2020.09.30. 13:19:31

@Hasdrubal Barcas: "A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. "

Összekered a vádemelést a nyomozással, a rendőrséget az ügyészséggel. :D

"hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt"

Matyi, én nem ismerem az iratokat, de azt tudom, hogy neked az imént fekete-fehéren ott volt, hogy én hangszóróval üvöltöztem az utcán. :D Emlékszem a legutóbbi választások előtt órákon keresztül anyáztál, hogy milyen fekete-fehér, hogy fidesz veszíteni fog. :D

Neked azért vannak dolgok, amik nagyon fekete-fehérek ám. :D

2020.09.30. 13:20:17

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

2020.09.30. 13:21:18

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

arthurthedent 2020.09.30. 13:21:39

@Hasdrubal Barcas: "Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!
- Európában nem elfogadható, hogy aránytalan a választási rendszer.
- Európában egy csomó helyen ilyen.
- Az nem mentség.
- Na akkor csá!

2020.09.30. 13:21:49

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

konrada 2020.09.30. 13:22:14

@HaD: " tiltott szó a "roma" közismertebb változata volt...a "kurvaanyád meg a köcsög " az ok???? "

Hát valahol csak kell korlátozni a szólásszabadságot, ha már arról akarunk valakit meggyőzni, hogy nincs jogállam!

2020.09.30. 13:22:50

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

konrada 2020.09.30. 13:24:07

@arthurthedent:
Na matyi most fog felpörögni, hogy bemutassa, hogyan értelmezi ő a demokráciát!;))

2020.09.30. 13:27:57

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 13:31:00

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 13:31:31

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

arthurthedent 2020.09.30. 13:31:53

Addig erőlködött az ellenzék, hogy a béka alá küzdötték le magukat:

index.hu/belfold/2020/09/29/mindossze_2_szazalekkal_vezet_a_fidesz_az_ellenzeki_egyuttmukodessel_szemben/

Az egész bagázs még a fasorban sincs a fidesz után. A Gyurcsány vezet az élen, ide juottunk, hogy a legsikeresebb párt a bukott, lemondatott, hazudós, puccsolós Gyurcsány viccpártja.

Az ország és a fidesz ennél sokkal jobb elenzéket érdemelne ám!

Az index meg leírja, hogy "a teljes népesség körében 34–32-re vezet Fidesz", hát persze, kár, hogy a legerősebb ellenzéki pártra is háromszot ver rá. :-o

2020.09.30. 13:32:31

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 13:33:02

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

2020.09.30. 13:33:33

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 13:34:03

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

arthurthedent 2020.09.30. 13:34:13

@konrada: "Na matyi most fog felpörögni, hogy bemutassa, hogyan értelmezi ő a demokráciát!;))"

Egész biztos vagyok benne, hogy valami kémiai instabilitás van a háttérben. Régebben azt hittem, hogy egy szkript és le akartam fagyasztani, de ha gutaütést kapna nekem az is elfogadható lenne. :D

2020.09.30. 13:34:33

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 13:35:51

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

arthurthedent 2020.09.30. 13:37:42

@Hasdrubal Barcas: "Szerinted az egyik bűnt menti az,"

Tehát az aránytalan választási rendszer bűn? Ez is amolyan fekete-fehér dolog akkor?
És mondcsak, ugye csak akkor bűn, ha nem baloldali párt nyer? Ugye? :D

Bekopiznád még egyszer? :D

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.30. 13:39:07

Mo. nem jogállam, hiszen ha az lenne, akkor a kormányzat ballib lenne. Márpedig ha a kormány valahol nem ballibbant, akkor az nem jogállam.

2020.09.30. 13:39:43

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.30. 13:39:57

@arthurthedent:

Az aránytalan rendszer fasiszta diktatúrát eredményez. Kivéve persze ha a libbantak nyertek.

arthurthedent 2020.09.30. 13:40:26

@Hasdrubal Barcas: "itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt."

Mondjuk az is vicces volt. A romák azért szenvedtek el kárt, mert romák közt kellett tanulniuk, romák voltak az iskolatársaik. Ez a romáknak nagy kárt jelentett, de mint tudjuk a nem-romák csak örülhetnek, ha romákkal járhatnak iskolába. :D

arthurthedent 2020.09.30. 13:43:40

@MAXVAL birсaman közíró: Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta, de mindig ez a vége. :(

chrisred 2020.09.30. 13:45:56

@Ekrü: Akkor már csak ezt kell valahogy megoldani: "Az őrzésért felelős személy a nyilatkozatot nyilvántartási azonosítóval látja el."

2020.09.30. 13:46:47

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

felső határ nincs 2020.09.30. 13:47:49

Rendes jogallam, nemzetallam nem lesz amig nem vagjak ki az ilyen CIA penzen belevakkantgato kulfoldi alcivileket az orszagbol

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.30. 13:48:26

@Reding Roli:

Az EU-ban parlamenti választáson második forduló összesen 2 azaz kettő országban van: Franciaország és Litvánia, plusz részben Csehországban (csak a felsőházi választáson). S az EU-n kívüli európai országok közül még Belaruszban. Csak szólok.

Azaz a kétfordulós rendszer kifejezetten ritkaság parlamenti választásokon.

2020.09.30. 13:48:31

@arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

2020.09.30. 13:51:27

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

Reding Roli 2020.09.30. 13:53:36

@MAXVAL birсaman közíró: A jogállamisagnak vannak kritèriumai, amit "papíron " lehet teljesíteni ,pl lètezik mèg elviekben a fèkek ès ellensúlyok rendszere , csak èppen nem funkcional , ki van üresítve...Orbán ennek is tagadja a lètjogosultságát ...
A plurális demokracia attól plurális demokrácia , hogy többè- kevèsbè kiegyensúlyozott párt-erőviszonyok vannak, ès váltógazdaság vagy koalíciós kormányzás de nem egypárti , kvázi kizárólagos hatalom...Orbán 30 évre tervez, ami eleve nem egy demokratikus megnyilatkozás , olyan diktatúra szagú inkább ..
Ez egy rendszerproblèma most nálunk ,és nem lehet liberális - konzervatív kèrdèsre leredukálni... Az nem lenne más, mint profán populizmus..

2020.09.30. 13:54:52

@arthurthedent: "Ez is amolyan fekete-fehér dolog akkor?"

nem fekete fehér. de az, hogy:

1) 45%-kkal lehet kétharmadot kapni
2) a kétharmad bármit megtehet az adott államrendben
2) ezt a választási rendszer a diktátor magának csinálta aránytalanabbá, hogy nyerhessen

ez nagyon fekete, és ilyen NINCS AZ EU-ban. ilyet csak a geci diktátor csinált.

2020.09.30. 13:55:48

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 13:56:49

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

Ekrü 2020.09.30. 13:57:12

@chrisred: És?Mint írtam nem kell az egész dokumentumot kicserélni,elég a pár problémás oldalt.Kétlem,hogy mindegyiken azonosító lenne...

Reding Roli 2020.09.30. 13:57:13

@MAXVAL birсaman közíró: Azaz a kétfordulós rendszer kifejezetten ritkaság parlamenti választásokon."

De az aranyos rendszer az viszont nagyon nem ritka, sőt, az a jellemző..
Én támogatom a második fordulót is ,mert a másodlagos partpreferenciák igy tudnak érvényre jutni, azaz : finomhangolja a rendszert..

2020.09.30. 13:57:19

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 13:57:50

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 13:58:23

@arthurthedent: "Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta,"

pedig felhzhatnád magad, mert akkora a kettős mércéd, mint a ház.

te 180 milliós vélt korrupció miatt hisztizel, de 15 milliárdos nem számít
te azért hisztizel, hogy én itt beszólok neked, és gyűlölködésről beszélsz, de amikor Orbán teleplakátolja az országot gyűlölködéssel, az neked nem számít.

akkora kettős mércéd van, mint Makó Jeruzsálemtől, te kis mongolFidióta pszichopata!

2020.09.30. 13:59:22

@arthurthedent: "Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta,"

pedig felhúzhatnád magad, mert akkora a kettős mércéd, mint a ház.

te 180 milliós vélt korrupció miatt hisztizel, de 15 milliárdos nem számít
te azért hisztizel, hogy én itt beszólok neked, és gyűlölködésről beszélsz, de amikor Orbán teleplakátolja az országot gyűlölködéssel, az neked nem számít.

akkora kettős mércéd van, mint Makó Jeruzsálemtől, te kis mongolFidióta pszichopata!

2020.09.30. 13:59:53

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 14:00:54

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

bazalt 2020.09.30. 14:01:19

@Hasdrubal Barcas: "elismételTÜK"? Most akkor skizofrén vagy, vagy pedig épp most ismerted be hogy egy trollhadsereg tagja vagy. Egyébként meg

1) Bevitték? Igen. És? Demokráciában ez így működik. Feljelentés-meghallgatás-vádemelés vagy elengedés. Vádemelés nem történt, szépen elengedték, kiskezitcsókolom. Ahogy egy demokráciában kell.

2) Itt is lehetett tüntetni a járványintézkedések ellen - a törvények betartásával. Demokráciában ez így működik. Ha megszeged a törvényt, számíthatsz rá hogy megbüntetnek, de nem szükségszerű. Demokráciában ez így működik. Egyébként szólok, hogy, a te szavaiddal élve, "éktelenül büdös nagyokat hazudsz": "3000 tüntetőt vett őrizetbe a német rendőrség, miközben szombat délután feloszlatta a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések elleni tüntetést Berlinben."

Vadász, vadász...

2020.09.30. 14:01:24

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.30. 14:01:44

@arthurthedent:

Ha zavar a kettős mérce, az csak azt bizonyítja, hogy kódolt antiszemita vagy!

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.30. 14:04:25

@Reding Roli:

Szóval ha egy párt túl népszerű lesz, akkor megszűnik a demokrácia. De akkor minek választást tartani, ha a választók nem dönthetnek semmiről?

2020.09.30. 14:04:58

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 14:05:29

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 14:05:59

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 14:08:34

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

2020.09.30. 14:09:05

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 14:09:35

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 14:10:36

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 14:11:07

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.30. 14:11:19

@Reding Roli:

A 27 EU-tagállamból:
- teljesen aránytalan rendszer (csak egyéni képviselők): Franciaország,
- közepes aránytalan, részben arányosító rendszer: Görögország, Litvánia, Magyarország, Olaszország,
- arányos rendszer korlátokkal: ez az összes többi 21 ország,
- teljesen arányos rendszer: Hollandia.

2020.09.30. 14:11:38

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 14:12:09

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 14:13:10

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

we dont want arabs here..So what 2020.09.30. 14:13:23

@HaD: mi lenne néger faszt szopkodnak valahol es közben az internacionálét éneklik :) Köcsög volt mind egytől egyig.

2020.09.30. 14:13:40

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 14:14:11

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

felső határ nincs 2020.09.30. 14:14:12

@Reding Roli: A plurális demokracia attól plurális demokrácia , hogy többè- kevèsbè kiegyensúlyozott párt-erőviszonyok vannak, - kiegyensulyozott partviszonyok a vilag egyetlen demokratikus alkotmanyaban sem kovetelmenyek

ès váltógazdaság - valtogazdasag a vilag egyetlen demokratikus alkotmanyaban sem kovetelmeny

mindenki annyiszor nyer, ahanyszor tud, Nemetorszagban pl. az elmult 40 evben ugyanaz a partszovetseg kormanyzott, megsem mondja senki hogy diktatura

2020.09.30. 14:14:42

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

felső határ nincs 2020.09.30. 14:15:42

@Reding Roli: a valasztasi rendszeren 2/3-dal lehet valtoztatni

ha nem tetszik, valtoztassatok meg

2020.09.30. 14:20:38

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 14:23:22

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 14:24:16

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 14:25:17

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 14:25:48

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 14:26:19

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 14:27:20

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 14:27:51

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 14:28:51

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 14:29:54

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 14:30:25

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 14:31:26

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 14:31:57

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 14:32:27

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 14:32:59

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

Reding Roli 2020.09.30. 14:33:25

@MAXVAL birсaman közíró: Szóval ha egy párt túl népszerű lesz, akkor megszűnik a demokrácia"

Nem erről van szó...Hanem arról, hogy a gyanúsan nagy nèpszerűsègű pártok ,( 50% körül, vagy felette) sokszor valamilyen súlyos rendszertorzulás , a demokrácia működèsènek hibái eredmènyekèppen, a premodern társadalmi bázis miatt jönnek lètre ...A társadalom mindig a partikuláris èrdekek összessège, ezèrt annak kèpviseletèt a pluralis ,demokratikus rendszer : a hasonló erejű , azonos esèlyekkek induló , egymással versengő pártok versenye kèpezi le legjobban , ès nem a többsègi elvű , kvázi egypárti " "vezèrdemokrácia " amely gyakran az autoriter rezsim -törekvèsek legitimálását szolgálja........

2020.09.30. 14:33:30

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 14:34:00

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 14:34:31

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.09.30. 14:34:38

@Reding Roli:

A ballib országtrontás miatt lett ennyire népszerű a Fidesz, te is tudod, majd ez erőssége megmaradt a jó kormányzás miatt, ennyi az egész. Mi ezzel a gond?

2020.09.30. 14:35:02

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 14:36:03

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 14:37:05

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 14:37:37

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 14:38:08

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 14:38:38

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 14:39:09

@arthurthedent: "Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta,"

pedig felhúzhatnád magad, mert akkora a kettős mércéd, mint a ház.

te 180 milliós vélt korrupció miatt hisztizel, de 15 milliárdos nem számít
te azért hisztizel, hogy én itt beszólok neked, és gyűlölködésről beszélsz, de amikor Orbán teleplakátolja az országot gyűlölködéssel, az neked nem számít.

akkora kettős mércéd van, mint Makó Jeruzsálemtől, te kis mongolFidióta pszichopata!

2020.09.30. 14:40:12

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 14:41:13

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 14:41:45

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 14:42:17

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 14:42:48

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 14:43:19

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 14:43:50

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 14:44:20

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

2020.09.30. 14:44:51

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 14:45:22

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 14:45:53

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 14:46:54

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

Etniez 2020.09.30. 14:47:21

@bazalt: Én akkor meg nem értem a problémát, hogy mi a baj a külföldről finanszírozott szervezetekkel, ha mi is azt csináljuk...

2020.09.30. 14:47:25

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 14:47:56

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 14:48:26

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 14:48:57

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

Reding Roli 2020.09.30. 14:49:10

@felső határ nincs: kiegyensulyozott partviszonyok a vilag egyetlen demokratikus alkotmanyaban sem kovetelmenyek

Ez nem kodifikat de implicit feltètle a jól működő demokracianak..Az egypárti túlhatalom előbb - utóbb
egyeduralat, autokráciat eredményez ..

ès váltógazdaság - valtogazdasag a vilag egyetlen demokratikus alkotmanyaban sem kovetelmeny"

A demokrácia egyik alapismérve : a párok egyenlő versenyèn ès váltógazdálkodásan alapuló rendszer...Ha nem így lenne , akkor nem is lenne demokrácia ...Ajánlom a klasszikus atheni demokrácia tanulmányozasat ! Majdnem minden a váltógazdálkodasról szól, hogy ne jöjjön lètre Türannisz ...

mindenki annyiszor nyer, ahanyszor tud, Nemetorszagban pl. az elmult 40 evben ugyanaz a partszovetseg kormanyzott, megsem mondja senki hogy diktatura"

A baloldal és jobboldal együtt kormanyoz , a nèmet egy plurális demokrácia , ahol lètrejön az össztársadalmi èrdekek szintèzise, nem úgy mint nálunk...

2020.09.30. 14:49:28

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

2020.09.30. 14:50:29

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 14:51:00

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 14:51:31

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

Etniez 2020.09.30. 14:51:50

@HaD: Kakadút feljelentette az ellenzék pl, a rendőrség szerint nincs semmi látnivaló.

Ne ellenzékezzünk már, olyan szánalmas. Pintés és Polt irányítása alatt semmi kivetnivalót nem fognak találni a Fideszben, ezt már ezer példa is mutatja, lásd tévészékház, ahonnan jogerős bírósági ítélet szerint is jogtalan oldalra állt a rendőrség pl.

Ne fárasszuk már egymást, pontosan látszik, hogy a Habonyi-bérjegyzéken szereplőkön kívül még a fideszesek is elismerik, hogy Magyarország már nem rendes jogállam. Nem is diktatúra, de afelé halad.

2020.09.30. 14:52:01

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 14:53:02

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 14:53:33

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 14:54:34

@arthurthedent: "Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta,"

pedig felhúzhatnád magad, mert akkora a kettős mércéd, mint a ház.

te 180 milliós vélt korrupció miatt hisztizel, de 15 milliárdos nem számít
te azért hisztizel, hogy én itt beszólok neked, és gyűlölködésről beszélsz, de amikor Orbán teleplakátolja az országot gyűlölködéssel, az neked nem számít.

akkora kettős mércéd van, mint Makó Jeruzsálemtől, te kis mongolFidióta pszichopata!

2020.09.30. 14:55:04

@arthurthedent: "Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta,"

pedig felhúzhatnád magad, mert akkora a kettős mércéd, mint a ház.

te 180 milliós vélt korrupció miatt hisztizel, de 15 milliárdos nem számít
te azért hisztizel, hogy én itt beszólok neked, és gyűlölködésről beszélsz, de amikor Orbán teleplakátolja az országot gyűlölködéssel, az neked nem számít.

akkora kettős mércéd van, mint Makó Jeruzsálemtől, te kis mongolFidióta pszichopata!

2020.09.30. 14:56:36

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 14:57:06

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 14:58:07

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 14:59:09

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 14:59:40

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 15:00:10

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 15:00:41

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 15:01:42

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 15:02:13

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 15:02:43

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 15:03:14

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 15:03:45

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 15:04:16

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 15:04:47

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 15:05:17

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 15:08:50

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 15:09:21

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 15:09:52

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 15:10:23

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 15:10:53

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 15:11:24

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 15:11:55

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 15:12:56

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 15:13:58

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 15:14:29

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 15:17:31

@arthurthedent: "Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta,"

pedig felhúzhatnád magad, mert akkora a kettős mércéd, mint a ház.

te 180 milliós vélt korrupció miatt hisztizel, de 15 milliárdos nem számít
te azért hisztizel, hogy én itt beszólok neked, és gyűlölködésről beszélsz, de amikor Orbán teleplakátolja az országot gyűlölködéssel, az neked nem számít.

akkora kettős mércéd van, mint Makó Jeruzsálemtől, te kis mongolFidióta pszichopata!

2020.09.30. 15:18:02

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 15:19:03

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 15:19:34

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 15:20:05

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 15:21:06

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 15:21:37

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 15:22:09

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 15:22:39

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 15:23:11

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 15:24:12

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 15:25:13

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 15:26:14

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 15:26:45

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 15:27:16

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 15:28:18

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 15:29:20

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 15:29:50

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 15:30:21

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 15:30:52

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 15:31:23

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 15:31:54

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 15:32:55

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 15:33:27

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 15:33:58

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 15:34:29

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 15:35:31

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 15:36:02

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 15:37:03

@arthurthedent: "Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta,"

pedig felhúzhatnád magad, mert akkora a kettős mércéd, mint a ház.

te 180 milliós vélt korrupció miatt hisztizel, de 15 milliárdos nem számít
te azért hisztizel, hogy én itt beszólok neked, és gyűlölködésről beszélsz, de amikor Orbán teleplakátolja az országot gyűlölködéssel, az neked nem számít.

akkora kettős mércéd van, mint Makó Jeruzsálemtől, te kis mongolFidióta pszichopata!

2020.09.30. 15:38:04

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 15:38:34

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 15:39:05

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 15:40:06

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 15:41:08

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 15:42:09

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 15:43:10

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 15:43:42

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 15:44:13

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 15:44:43

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 15:45:45

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 15:46:46

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 15:47:17

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

2020.09.30. 15:48:18

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 15:49:19

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 15:50:20

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 15:50:51

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 15:51:52

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 15:52:53

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 15:53:24

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 15:53:55

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.09.30. 15:54:25

Bravo a sorosblognak, hogy hagyja Matyi ejakulatumával belocsolni a topikot.
Igy gondozd a matyidat.

2020.09.30. 15:54:25

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 15:54:56

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 15:55:58

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

2020.09.30. 15:59:32

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 16:00:33

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 16:01:04

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 16:01:34

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 16:02:35

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 16:03:05

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 16:03:36

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 16:04:07

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 16:05:08

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 16:05:39

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 16:06:10

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 16:07:11

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 16:07:42

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 16:08:42

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 16:09:13

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 16:10:14

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 16:10:45

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 16:11:16

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 16:11:47

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 16:12:48

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

2020.09.30. 16:13:18

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 16:13:49

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 16:14:21

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 16:14:51

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 16:15:22

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.09.30. 16:15:46

@Hasdrubal Barcas: Neked valami nagyon komoly bajod van. Orvos látott már?

2020.09.30. 16:15:53

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 16:16:54

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 16:17:25

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 16:18:26

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 16:18:57

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 16:19:28

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 16:19:59

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 16:20:59

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 16:21:30

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 16:22:01

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 16:22:32

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 16:23:02

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 16:24:04

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 16:24:35

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 16:25:06

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 16:25:37

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 16:26:38

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 16:27:39

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 16:28:40

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 16:29:11

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 16:29:42

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 16:30:12

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 16:30:43

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 16:31:45

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 16:33:16

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 16:33:47

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 16:34:48

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 16:35:19

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 16:35:49

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 16:36:20

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 16:36:50

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 16:37:52

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 16:38:23

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 16:39:24

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 16:40:26

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 16:41:27

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 16:41:58

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 16:42:59

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 16:44:00

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 16:44:31

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 16:45:02

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 16:45:32

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

Indriq 2020.09.30. 16:45:57

az hogy ovi követeli az EB alelnökének lemondását kapásból eszembe jutatta Hruscsovot... már csak egy cipő kéne ovinak, amivel csapkodhatná az asztalt és végre a nagy komcsi vezetők közé emelné végleg

2020.09.30. 16:46:03

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 16:47:04

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 16:47:36

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 16:48:07

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 16:48:38

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 16:49:39

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

Visceroid 2020.09.30. 16:49:41

"Jogállam-e még Magyarország?"

Sose volt!

2020.09.30. 16:50:10

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 16:50:40

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 16:51:41

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 16:52:12

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 16:52:43

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 16:53:44

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 16:54:15

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 16:54:45

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 16:55:16

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 16:55:47

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 16:56:48

@arthurthedent: "Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta,"

pedig felhúzhatnád magad, mert akkora a kettős mércéd, mint a ház.

te 180 milliós vélt korrupció miatt hisztizel, de 15 milliárdos nem számít
te azért hisztizel, hogy én itt beszólok neked, és gyűlölködésről beszélsz, de amikor Orbán teleplakátolja az országot gyűlölködéssel, az neked nem számít.

akkora kettős mércéd van, mint Makó Jeruzsálemtől, te kis mongolFidióta pszichopata!

2020.09.30. 16:57:19

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 16:57:49

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 16:58:20

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 16:58:51

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 16:59:23

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 17:00:24

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 17:00:55

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 17:01:26

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 17:02:57

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 17:03:28

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 17:04:29

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 17:05:00

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 17:06:01

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 17:07:03

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 17:07:34

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 17:08:36

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 17:09:37

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 17:10:38

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 17:11:09

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 17:11:39

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 17:12:10

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 17:12:41

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 17:13:12

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 17:13:43

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 17:14:13

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 17:14:44

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 17:15:15

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 17:15:45

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 17:16:16

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 17:17:17

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 17:18:19

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 17:18:50

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 17:21:02

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 17:22:03

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

2020.09.30. 17:26:45

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 17:27:16

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

2020.09.30. 17:27:47

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 17:28:18

@arthurthedent: "Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta,"

pedig felhúzhatnád magad, mert akkora a kettős mércéd, mint a ház.

te 180 milliós vélt korrupció miatt hisztizel, de 15 milliárdos nem számít
te azért hisztizel, hogy én itt beszólok neked, és gyűlölködésről beszélsz, de amikor Orbán teleplakátolja az országot gyűlölködéssel, az neked nem számít.

akkora kettős mércéd van, mint Makó Jeruzsálemtől, te kis mongolFidióta pszichopata!

2020.09.30. 17:28:49

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 17:29:19

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 17:32:24

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 17:33:25

@arthurthedent: "Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta,"

pedig felhúzhatnád magad, mert akkora a kettős mércéd, mint a ház.

te 180 milliós vélt korrupció miatt hisztizel, de 15 milliárdos nem számít
te azért hisztizel, hogy én itt beszólok neked, és gyűlölködésről beszélsz, de amikor Orbán teleplakátolja az országot gyűlölködéssel, az neked nem számít.

akkora kettős mércéd van, mint Makó Jeruzsálemtől, te kis mongolFidióta pszichopata!

2020.09.30. 17:34:26

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 17:35:27

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 17:35:58

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 17:36:29

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 17:37:30

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 17:38:01

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 17:39:02

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2020.09.30. 17:39:49

@Hasdrubal Barcas: Brendel úr, így kevés barátot fog szerezni...

2020.09.30. 17:40:03

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 17:40:33

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 17:41:34

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 17:42:05

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 17:43:06

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 19:03:53

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 19:04:24

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

2020.09.30. 19:04:55

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 19:07:58

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 19:08:29

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 19:11:33

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 19:12:34

@arthurthedent: "Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta,"

pedig felhúzhatnád magad, mert akkora a kettős mércéd, mint a ház.

te 180 milliós vélt korrupció miatt hisztizel, de 15 milliárdos nem számít
te azért hisztizel, hogy én itt beszólok neked, és gyűlölködésről beszélsz, de amikor Orbán teleplakátolja az országot gyűlölködéssel, az neked nem számít.

akkora kettős mércéd van, mint Makó Jeruzsálemtől, te kis mongolFidióta pszichopata!

2020.09.30. 19:13:05

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 19:14:07

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 19:14:38

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 19:15:09

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 19:15:40

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 19:16:40

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 19:17:42

@arthurthedent: "Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta,"

pedig felhúzhatnád magad, mert akkora a kettős mércéd, mint a ház.

te 180 milliós vélt korrupció miatt hisztizel, de 15 milliárdos nem számít
te azért hisztizel, hogy én itt beszólok neked, és gyűlölködésről beszélsz, de amikor Orbán teleplakátolja az országot gyűlölködéssel, az neked nem számít.

akkora kettős mércéd van, mint Makó Jeruzsálemtől, te kis mongolFidióta pszichopata!

2020.09.30. 19:18:13

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

2020.09.30. 19:18:44

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 19:19:45

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

oassasa 2020.09.30. 19:22:19

@Hasdrubal Barcas:

OLAF semmit sem bizonyított be, amit benyújtott arra sem volt elég, hogy az ügyészség nyomozást indítson.

Arra viszont elég volt, hogy az EU-s kifizetéseket felfüggesszék.

Lehetett választani, itt az év vége és semmit nem kapunk az EU-tól, vitatkozhatunk, pereskedhetünk , de egy ideig ebből pénz nem lesz. Egyszerűbb volt kivenni az EU-s csomagból ezeket és másik projekteket betenni helyettük.

2020.09.30. 19:25:27

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 19:26:29

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 19:27:01

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 19:27:32

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 19:38:10

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 19:38:41

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 19:39:12

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 19:42:15

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 19:42:45

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 19:46:53

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 19:49:58

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 19:52:31

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 19:55:36

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

oassasa 2020.09.30. 19:56:47

@Hasdrubal Barcas:

"@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb."

Ezek csak vádak !

Rosszabb tanár ? Hol vannak a roma értelmiségiek ?

NEM.

Azért kiabálnak szegregációt, mert az iskolába csak romák járnak , oktatás minőségétől függetlenül. lásd.: Kaposvár
Az oktatás eredményessége nem oktatás minőségét tükrözi , inkább az odajáró gyerekek szociális hátterét.

Nem pénzt kell kiharcolni nekik, inkább segíteni kellene őket.

2020.09.30. 19:57:09

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 19:58:10

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 19:58:41

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 20:01:46

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 20:04:49

@arthurthedent: "Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta,"

pedig felhúzhatnád magad, mert akkora a kettős mércéd, mint a ház.

te 180 milliós vélt korrupció miatt hisztizel, de 15 milliárdos nem számít
te azért hisztizel, hogy én itt beszólok neked, és gyűlölködésről beszélsz, de amikor Orbán teleplakátolja az országot gyűlölködéssel, az neked nem számít.

akkora kettős mércéd van, mint Makó Jeruzsálemtől, te kis mongolFidióta pszichopata!

2020.09.30. 20:05:23

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 20:07:57

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 20:23:31

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 20:24:02

@arthurthedent: "Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta,"

pedig felhúzhatnád magad, mert akkora a kettős mércéd, mint a ház.

te 180 milliós vélt korrupció miatt hisztizel, de 15 milliárdos nem számít
te azért hisztizel, hogy én itt beszólok neked, és gyűlölködésről beszélsz, de amikor Orbán teleplakátolja az országot gyűlölködéssel, az neked nem számít.

akkora kettős mércéd van, mint Makó Jeruzsálemtől, te kis mongolFidióta pszichopata!

2020.09.30. 20:24:33

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 20:25:03

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 20:30:10

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 20:30:40

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 20:36:20

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 20:39:25

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 20:44:36

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 20:45:07

@arthurthedent: @arthurthedent: nem, faszfejke, a romák azért szenvedtek kárt, mert nekik rosszabb tanár jutott, nekik vécé nem jutott, ők nem mehettek osztálykirándulásra, stb.

megint, fingod nincs semmiről, csak hazudozol össze-vissza. aztán hisztizel, hogy megállapítom, jogosan, hogy egy elmebeteg selejt vagy.

hvg.hu/itthon/20121206_Itelet_Gyognyospatarol_szegregal_a_helyi_

a bíróság ítéletet hozott, neked nem az a dolgod, hogy a dologról hazudozz, és Orbánnak sem ez a dolga.

felfogod, te kis selejt?!

kurvára nem érv, hogy te, aki nem olvastad az iratokat mit hazudozol.

2020.09.30. 20:48:12

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 20:48:42

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 20:49:44

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

2020.09.30. 20:50:16

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 20:50:47

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 20:53:22

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 20:57:59

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

törppicur 2020.09.30. 21:05:46

A blogposztot nyolc civil szervezet jelentése alapján Miklósi Gábor volt indexes újságíró állította össze, aki társaival együtt augusztusban mondott fel az Index függetlenségét veszélyeztető beavatkozások miatt.

A TI-től és magától Miklósi Gábor volt indexes újságírótól is elvártam volna, hogy a Hasdrubal Barcas néven ámokfutó elvbarátját tudja kezelni. A függetlenség és a blogot esetleg olvasó látogatók nyugalmának védelme érdekében.

Hiba volt részemről, sajnálom. Sokkal kisebb apparátussal (pl. zordijász) is megoldható a blogok összematyizása elleni védelem. A másik a nemkommentelhetőség, amit más jóhírű jogvédők is alkalmaznak. Igaz ők a másvélemény tiltása érdekében.

Reding Roli 2020.09.30. 21:05:50

Magyarországot és Lengyelországot - a populista , szèlsősèges , autoriter allamberendezkedèsű országokat - leszavazták : 20 ország egyetért a nèmet javaslattal, 5 pedig még szigorúbb jogállamisági feltèteleket támaszt ès szigorúbb szankciókat vár el!
Orbanèkat meg fogják rendszabályozni, mert nyugaton már az átlagember töke tele van, hogy az EU belső bomlasztóit kelljen az adóikból támogatni...
A " dalnak vège " - hiszen a magyar költsègvetèsi hiány a GDP 9-10% - át is elèrheti ebben az èvben , az államadóssag pedig a GDP 80% körülire ugorhat- ègető szükség van az európai pènzre ...Most az EU "kezében van a Orban- rendszer , a legjobb pillanat, hogy konszolidációra kènyszerítsèk őket...Közben meg a jarvanykezelès is fèlrement: pocsèk jarvanygóc lett Magyarországól a kormányzati inkompetencia miatt ...

TSandor Toth 2020.09.30. 21:08:23

Figyu Barcas-kám. Olyan harcias vagy mint egy Leopárd tank, de tudnod kell, hogy benned csak egy kis szar Wartburg motor ketyeg. Veb Fabrik. Zwei takt. Pöröm-pöm-pöm. 54 LE. Nagy hang kis teljesítmény.

2020.09.30. 21:10:06

@arthurthedent: ""Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. "

Dehogynem!"

Értem. Tehát egy geci kis elmebeteg vagy. Szerinted az egyik bűnt menti az, hogy mit képzelegsz arról, hogy máshol más mit követett el. Szeritned, ha azt hiszed, hogy más is lop, akkor te lophatsz.

Szánalom vagy. Ez a Fidióta "színvonal".

2020.09.30. 21:35:45

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 21:36:16

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

2020.09.30. 21:40:55

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 21:53:45

@arthurthedent:
180 millióval jössz igazolás nélkül, de Tiborcz 15 milliárdot lopott, bizonyítottan, a kormány be is ismerte, mert nem hívtuk le az EU-tól.

15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!

2020.09.30. 21:54:16

@arthurthedent: " "15 milliárd versus 180 millió, te kis mongolFidióta selejt!"

Milyen erkölcs, milyen jogállamiság az, ahol az egyik bűn menti a másikat? :D"

Pontosan. Még ha Medgyessyék csaltak is 180 milliót, az hol menti fel Tiborcz 15 milliárdos csalását, te kis mongolFIdióta köcsög?!

Egyébként a vádemelés mindkét esetben a fideszköcsög Pol Polt feladata lett volna, tehát mindkettő a Fideszes jogállam hiánya. Érted, te kis mongolFidióta?!

2020.09.30. 21:58:24

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 21:58:55

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 21:59:27

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 21:59:59

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 22:07:43

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 22:08:14

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 22:10:53

@bazalt: te is Sztálint kérdezted volna meg, hogy diktatúra van-e, meg Hitlert. ÍTe is ilyen mongolFidióta elmebeteg vagy.

2020.09.30. 22:13:59

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 22:33:32

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 22:37:06

@felső határ nincs: az nem jogállam, amikor a Fideszes köcsög azt mondja, hogy civil szervezeteknek, embereknek, állampolgároknak nincs joguk véleményt mondani a politikáról.

EZ DIKTATÚRA.

Elmész a jó édes kurva anyádba, te diktátor fasz!

2020.09.30. 22:40:11

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

Sir Gombóc 2020.09.30. 22:40:54

B+ Matyi, húzz már el a fenébe, tönkreteszel mindent magad körül!

2020.09.30. 22:51:27

@arthurthedent: te kis selejt:

1) hisztizel, hogy én, akinek semmiféle végrehajtói hatalma nincsen, és nem közszereplő, beszólok konkrétan neked egy blog kommentben. kb. hárman olvassák. ez egyébként ingyen van. ettől neked semmi bajod nem lesz. nem jön a náci hülyegyerek, és nem lő le téged puskával. nem vesznek el pénzt tőled, nem ér hátrány az iskolában, és hasonlók. de hisztizel, mert egy nárcisztikus fasz vagy.

2) de az neked rendben van, hogy Orbán a tőlünk lopott pénzből teleplakátolja az országot gyűlöletkeltéssel, a tranzitzónában méltatlanul bántak a menekültekkel, az országban több külföldit ért attrocitás, a romákat szeggregálták az iskolában, Orbán nyíltan szidta a romákat, és nem akar nekik bíróságilag jogosan megítélt pénzt kifizetni.

szerinted ez a kettő egy szinten van. aztán csodálkozol, hogy megállapítom, hogy elmebeteg vagy.

2020.09.30. 22:54:31

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 22:57:35

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 22:58:06

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 23:00:40

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 23:08:50

@arthurthedent: neked az a diktatúra, amikor egy közember megmondja neked, hogy hülye vagy. azzal viszont semmi bajod nincs, ha Orbán tőlünk lopott pénzből teleplakátolja a gyűlöletkeltésével az országot, embereket attrocitások érnek, romákat hátrányok érnek, törvényesen megítélt kártérítést akar elvenni tőlük a csuti geci.

ezzel neked nincs bajod, mert te egy pszichopata selejt vagy.

2020.09.30. 23:09:21

@arthurthedent: "Nagyon zavar a kettős mérce. Nem kéne felhúzni magam rajta,"

pedig felhúzhatnád magad, mert akkora a kettős mércéd, mint a ház.

te 180 milliós vélt korrupció miatt hisztizel, de 15 milliárdos nem számít
te azért hisztizel, hogy én itt beszólok neked, és gyűlölködésről beszélsz, de amikor Orbán teleplakátolja az országot gyűlölködéssel, az neked nem számít.

akkora kettős mércéd van, mint Makó Jeruzsálemtől, te kis mongolFidióta pszichopata!

2020.09.30. 23:12:25

@arthurthedent: 1) Kevés országban olyan aránytalan a választási rendszer, mint Orbanisztánban.

2) Más országokban az államrendszer is más. Tehát nem lehet összehasonlítani.

3) Olyat meg pláne nem tudsz mondani, ahol a jelenlegi kormány megváltoztatta volna a rendszert az aránytalanság irányába, hogy magának győzelmet biztosítson. ilyen diktatórikus faszságot csak a Fidesz csinált.

4) Ahogy mondtad, az, hogy mi van más országokban, nem menti Orbángecit. Úgyhogy ne terelj, te patkány!

Egyébként itt van egy egészen jó választási rendszer:

ertelemblog.wordpress.com/2018/05/01/egy-majdnem-tokeletes-valasztasi-rendszer/

2020.09.30. 23:13:27

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 23:13:58

@felső határ nincs: te nyilván Sztálint és Hitlert kérdezted volna meg, hogy jogállam van-e, mert te olyan elmebeteg fasz vagy.

2020.09.30. 23:14:28

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 23:14:59

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

2020.09.30. 23:16:00

@arthurthedent: "Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az államilag szervezett gyűlöletkampányok európa egyik kedvenc elfoglaltsága. "

Mindenki szembemegy az autópályán, ugye?! Te paranoiás vagy. Egyébként igen, nemcsak te, Orbán betegsége is ez.

"Egyetlen politikai erő sem gyűlölködik annyit, mint a liberális."

1) Nemcsak a liberálisok, a baloldal, a zöldek, de a néppárt nagy része is kritizálta az Orbán kormányt. Megint az van, hogy mindenki szembemegy az autópályán. Ti elmebetegek vagytok.

2) Hogy a faxxxomban tudsz te liberális gyűlölködésről beszélni, amikor ti Gyurcsányoztatok, hangszóróval az egész városban. Ti Sorosoztok, ellopott milliárdokból plakátoltátok tele az egész országot. És ez még semmi, mert Soros és Gyurcsány nem fogja veszélyben érezni magát, de Orbán romázik, és Orbán teleplakátolja az országot az idegengyűlöletével. És a romák, vagy menekültek tényleg olyanok, akik ettől veszélybe kerülnek. Orbánt egyelőre még senki nem húzta lámpavasra, de romákat öltek meg, teljesen ártatlan külföldieket pedig értek atrocitások Magyarországon.

Elmész te a jó édes kurtuta annnyádddba, amikor ti nácik hisztiztek arról, hogy mások gyűlölködnek. Vazzeg, kapjál már magadhoz, te kis méreg!

2020.09.30. 23:20:07

@arthurthedent:

1) Egyik oldalon ott a Tiborcz csalás, amiről az OLAF jelentés bizonyítja, hogy csalás volt. Józan ember, ha elolvassa a dokumentumokat, akkor látja, hogy feketén-fehéren ott van, hogy csalás történt. Pol Pot nem emelt vádat. Utána visszavonták az EU pályázatot, és kifizették Tiborczot a mi pénzünkből, ami tök világos elismerése annak, hogy Tiborcz lopott. Itt azt mondod, gyanú nélkül nem szabad vádat emelni. Pedig az OLAF jelentés kurvára sokkal több, mint gyanú.

2) A másik oldalon bevittek 2 Facebook kommentelőt a rendőrök, vegzálták őket, majd kiderült, hogy kurvára semmi alapja nem volt az egésznek. Na látod ez az, amikor gyanú, tényleges alap nélkül visznek be valakit. Az ügyészség ezt is elismerte utólag, mert nem emeltek vádat. NA EZT CSINÁLTÁK A SZOCIALIZMUSBAN.

Orbán egy köcsög diktátor.

2020.09.30. 23:21:08

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 23:25:13

Az nyilván nem jogállam, ahol Facebookos kommentelőket visz be a rendőrség, ahol Pol Pot az Olaf által bizonyított csalásban beszünteti a nyomozást, ahol Orbán a romákat szidja , és a bíróság által megítélt kártérítést nem akarja odaadni.

2020.09.30. 23:25:43

@bazalt: már elismételtük, mongolFidióta barom, hogy:

1) Orbanisztánban bevittek két embert a rendőrök, mert a kormányra nézve kritikus, valós adatokat adtak meg, és egyébként a járvány elleni határozott fellépésért léptek fel. vagy megböntették Habonyt, mert EU zászlót lengetett.

2) Németországban meg lehetett akár tüntetni is a járvány-intézkedések ellen is, mégse vittek be senkit.

tehát hazudsz, elmebeteg mongolFidióta, hazudsz. éktelenül büdös nagyokat hazudsz, te kis pszichopata selejt!

2020.09.30. 23:26:45

@arthurthedent: "én nem ismerem az iratokat, "

No látod, én megnéztem az iratokat. Ennyit tudsz, te kis mongolFidiüta, fingod nincs semmiről, de a pofád, az nagy.

2020.09.30. 23:27:46

@törppicur: @törppicur:

1) Nem, Franciaországban és Németországban nem viszi be a rendőrség be embereket, mert facebookon kritizálták a kormányt. HAZUDSZ, te náci fasz! sőt, felhatalmazás sem volt, a német kormány az államoknak adott némi szabadságot, lehetett még tüntetni is az intézkedések ellen, és mégis elég jól kezelték a járványt.

2) Az OLAF bizonyította, hogy Tiborcz csalt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elios-ügy#Az_OLAF-jelentés

3) itt szidta Orbán a romákat, ocsmány módon azt sugallva, hogy munka nélkül kapnak pénzt, holott a kártérítés persze, hogy nem munkáért, jár, hanem elszenvedett kár miatt. az árvízkárosultak sem azért kapnak segélyt, mert dolgoznak, hanem, mert károsultak. a CSOK támogatást azt meg kár és munka nélkül adják.

index.hu/belfold/2020/01/09/orbaninfo_gyongyospata_gyori_gyerekgyilkos_birosagi_iteletek_biralat/

2020.09.30. 23:29:18

@bazalt: nem, nyuszóka,

1) az nem demokrácia, ahol ártatlan facebook kommentelőket bevisznek, mert valaki hülye felnyomta őket. a demokrácia az, amikor a rendőrség a saját hatáskörében kiszűri a totálisan alaptalan feljelentéseket. és egyébként nem kell ahhoz bevinni senkit, hogy megállapítsuk, hogy mit nem csináltak facebookon semmi törvénytelent.
ehhez csak olyan 90-es IQ kellene, ami neked nincs. remélem, feljelentenek és bevisznek minden nap, te kis selejt, te megérdemled!

2) és az nem demokrácia, ahol nem lehet kilengetni egy EU zászlót a kocsiból, "mert járvány van"

az, hogy törvények vannak, nem zárja ki a diktatúrát. olyan simán lehetnek egy diktatúrában diktatórikus törvények, hogy csak na.

nálad nagyon komoly fogalomzavarok vannak, te kis mongolFidióta!

midnight coder 2020.10.01. 08:16:35

@Sir Gombóc: Ne ettessétek már ezt a szerencsétlen elmeroggyant trollt! Nyilván azért csinálja, mert így figyelmet kap. Valószínűleg már gyerekkorában is csontot kötöttek rá, hogy legalább a kutya játsszon vele. Most az idióta scriptje a csont.

midnight coder 2020.10.01. 08:19:30

@Reding Roli: Ezzel csak az a baj, hogy az EU-nak Orbán nélkül is hamarosan vége. Az USA-Kína hidegháborúban nekünk nemigen osztanak lapot. Ha csak a kínaiak úgy nem döntenek, hogy mi legyünk a legvidámabb barakk. Mert hogy az USA nem fog ilyet csinálni abban biztos lehetsz.

midnight coder 2020.10.01. 08:30:57

@Reding Roli: Az EU mellett nemigen szól semmi. A népessége megosztott mind nyelvileg mint kulturálisan, ráadásul öregszik, a vezetése egy rakás idióta, ahogy az emberek elég nagy része is akik rájuk szavaztak - és itt messze nem csak Orbánra gondolok, de a nyugat-európai politikusokra is. Az egész kontinens gondolkodásban leragadt úgy az 50-es és a 70-es évek között. Ez amúgy Orbánra is igaz... A kultúra dekadens és hanyatlik már sok évtizede. Ráadásul itt van a szomszédban egy olyan kontinens ami tele van írástudatlan nyamnyamokkal akik szaporodnak mint a nyulak, ráadásul jó kis iszlamista a legtöbbje. A nyersanyag erőforrások már rég kimerültek, a bekövetkező globális felmelegedés sem annyira fogja ezt a helyet jól érinteni. A régen volt előny technológiában, tudásban gyorsabban olvad mint az Északi-Sark jege. Ma már egyre kevesebb dolog van, ami indokolja hogy a német Grünt ugyanazért a melóért 5x annyi fizut kap mint a kínai Chang.

Erre mondják, hogy innen szép nyerni...

Minden ballib bérretteg 2020.10.01. 08:35:15

Milyen meglepő, hogy a Soros csapat által szponzorált "civilek" hiányosságokat találnak a jogállamiságban.

Milyen meglepő, hogy 2006-ban mikor tömegesen verettek azonosíthatatlan karhatalmistákkal, tömegoszlatásra alkalmatlan fegyverekkel tüntetőket, akkor semmi probléma nem volt.

Milyen meglepő, hogy mikor nem volt jobboldlai TV, és ezt számonkérték a Medgyessy nevű miniszterelnöktől, akkor azt válaszolta "Akinek TV kell vegyen magának", és ezzel szintén semmi gondja nem volt a fenti civileknek.

Álszent rohadák Soros csicka banda, amelyik pénzügyi zsarolással juttatná a számukra kedves balliberális erőket hatalomhoz az országba.

Hogy közben mélyítik a válságot, büntetik a magyar embereket pénzelvonással, azt magasról leszarják.
Mindenekfelett a hatalom rédekli a tetves Soros csicskákat.